EKOenergi: Nettverket og miljømerket

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Nettverk

EKOenergi er et nettverk av miljøorganisasjoner som ønsker å fremme bruken av bærekraftig elektrisitet. For tiden har nettverket 40 medlemmer fra 30 land, og flere vil slutte seg til etterhvert.

Sammen ønsker vi å:

  • stimulere utviklingen av sektoren for fornybar elektrisitet, og fremme klimavennlige løsninger.
  • bidra til vern av biologisk mangfold, habitat og økosystem.
  • informere alle strømforbrukere om produktet de kjøper, og om hvilken betydning og påvirkning kjøpet deres har.
  • mobilisere den positive energien til de tusenvis av enkeltpersoner, grupper og bedrifter som deler vår ambisjon, og gi dem muligheten til å bli involvert.
  • slå sammen krefter med, og fostre dialogen mellom kraftsektoren, miljøorganisasjonene og andre interessenter (f.eks. forbrukerorganisasjoner og myndigheter).

Miljømerke

EKOenergi er også et miljømerke for strøm, administrert av EKOenergi-nettverket. Formålet med miljømerket er å hjelpe forbrukere med å navigere i det komplekse europeiske kraftmarkedet.

Ikke overraskende er det bare strøm fra fornybare kilder som kan selges som EKOenergi. Men EKOenergi er mer enn bare fornybar elektrisitet: EKOenergi må også oppfylle flere bærekraftkriterier fastsatt av EKOenergi-nettverket. Videre skal forbrukere av EKOenergi motta nøyaktig informasjon om opphavet til strømmen de har kjøpt.

EKOenergi-merket er den eneste strømmerkingen som er resultat av en felleseuropeisk høringsprosess, som fungerer i hele det europeiske markedet, og som er anerkjent av interessenter i alle europeiske land.