EKOenergi: Nettverket og miljømerket

Nettverk

EKOenergi er et nettverk av miljøorganisasjoner som ønsker å fremme bruken av bærekraftig elektrisitet. For tiden har nettverket 40 medlemmer fra 30 land, og flere vil slutte seg til etterhvert.

Sammen ønsker vi å:

  • stimulere utviklingen av sektoren for fornybar elektrisitet, og fremme klimavennlige løsninger.
  • bidra til vern av biologisk mangfold, habitat og økosystem.
  • informere alle strømforbrukere om produktet de kjøper, og om hvilken betydning og påvirkning kjøpet deres har.
  • mobilisere den positive energien til de tusenvis av enkeltpersoner, grupper og bedrifter som deler vår ambisjon, og gi dem muligheten til å bli involvert.
  • slå sammen krefter med, og fostre dialogen mellom kraftsektoren, miljøorganisasjonene og andre interessenter (f.eks. forbrukerorganisasjoner og myndigheter).

Miljømerke

EKOenergi er også et miljømerke for strøm, administrert av EKOenergi-nettverket. Formålet med miljømerket er å hjelpe forbrukere med å navigere i det komplekse europeiske kraftmarkedet.

Ikke overraskende er det bare strøm fra fornybare kilder som kan selges som EKOenergi. Men EKOenergi er mer enn bare fornybar elektrisitet: EKOenergi må også oppfylle flere bærekraftkriterier fastsatt av EKOenergi-nettverket. Videre skal forbrukere av EKOenergi motta nøyaktig informasjon om opphavet til strømmen de har kjøpt.

EKOenergi-merket er den eneste strømmerkingen som er resultat av en felleseuropeisk høringsprosess, som fungerer i hele det europeiske markedet, og som er anerkjent av interessenter i alle europeiske land.