Styret

EKOenergi-styret er høyeste styringsorgan for EKOenergi nettverket og miljømerket. Hver EKOenergi-medlemsorganisasjon utnevner en person til styret. Alle beslutninger tas med 3/4 flertall.

Styremedlemmene er: