Historie

Bakgrunn

grid_transmissionDet europeiske strømmarkedet utvikler seg raskt. Liberalisering, internasjonalisering, produktdifferensiering… Denne raske evolusjonen har skapt muligheter, men også mye forvirring:

Hvordan fungerer det å bytte fra en leverandør til en annen? Hvordan er det mulig å velge et strømprodukt hvis vi alle er på samme strømnett? Hvilken leverandør og hvilke produkt burde jeg velge? Og hvis jeg har en grønn kontrakt, hvordan påvirker det mitt personlige CO2-utslipp?

I dag får man veldig forskjellige svar på disse grunnleggende spørsmålene, avhengig av hvor i EU man befinner seg. Forskjellige land har ulike tradisjoner og ulik folkeopinion. Det er også forskjell på nivå av integrering i det europeiske markedet. Dette er et problem for store internasjonale forbrukere, og også for små lokale forbrukere. De fleste som kjøper grønn strøm gjør dette fordi de ønsker å forandre noe. Men det er ikke lett å gjøre en forskjell på det kjempemessige europeiske markedet hvis man får ulike, og til og med motstridende forslag og råd fra land til land.

Miljøvernorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner har inntil nylig ikke samkjørt sine standpunkter. Dette har det nå blitt forandring på.

Mot en europeisk tilnærming

I 2010 slo organisasjonene Bellona Russland, Estlands Naturfond, Latvias Naturfond, den finske foreningen for naturvern, Ecoserveis og AccioNatura fra Spania samt 100% Energia Verde og REEF fra Italia sammen kreftene for å utvikle et internasjonalt miljømerke for elektrisitet.

recs_market_meeting

På RECS Market Meeting 2012 i Amsterdam presenterte vi vårt første utkast for den elektriske sektoren. Deltakere fra venstre til høyre: Mieke Langie (WindMade), Steven Vanholme (EKOenergi), Ivan Scrase (RSPB), Jennifer Martin (Green-e), Eero Yrjö-Koskinen (Finnish Association for Nature Conservation) og Jared Braslawsky (RECS International).

Partnerne startet prosjektet RES-E – Oppretting av standard for fornybar elektrisitet for Europa. Fra begynnelsen har engasjement og gjennomsiktighet i beslutningsprosesser vært viktige hjørnesteiner i prosessen. RES-E har fulgt prosedyren beskrevet av ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards. Prosessen har også vært inspirert av tilnærmingen som er brukt av det nord-amerikanske Green-e merket.

Mellom september 2011 og september 2012 ble mer enn 400 interessenter fra alle interessegrupper rådspurt: Produsenter, leverandører, forbrukere, miljøorganisasjoner og myndigheter.

I løpet av sommeren 2012 satte RES-Es prosjektsekretariat sammen alle reaksjoner, forslag og kommentarer til et prosjektmandat. Fra september til november 2012 ble det holdt en offentlig rådspørring angående denne teksten. Umiddelbart etter at denne runden var avsluttet besluttet de involverte miljøvernorganisasjonene å danne EKOenergi-nettverket. De opprettet også Rådgivningsgruppen som gjennomgikk planene nok en gang. 23.februar 2013 godkjente EKOenergi-styret teksten ”EKOenergi – Nettverket og miljømerket”.

Implementation

2013:  EKOenergy was launched, the Secretariat was set up to manage and promote the label and a team of international trainees and volunteers was hired. There is a good chance that our multilingual team speaks your language! We started by focusing on Finland, Spain, Italy and Latvia.

  See our annual report 2013

2014: We were active on many fronts. The EKOenergy Network expanded to include Germany, France and Poland. We arrived on social media and joined the Global 100% Renewable Energy campaign. We donated the first income of our Climate Fund to a solar project in Tanzania and to river restoration projects in Finland.

  See our annual report 2014

2015: The number of new members and licensees grew. We established a cooperation with two Asian NGOs and one Taiwanese seller. We started many new and promising projects, such as a project focusing on green electricity sales in Russia.

  See our annual report 2015

2016: The EU funded project, named LIFE, which focuses on freshwater restoration in Finland began. We had a successful campaign with Protect Our Winters Finland and another one with breweries in Spain and Italy.

See our annual report 2016

2017: EKOenergy continued to make progress on many fronts. We set up campaigns in many countries, we financed more climate projects and river restoration projects than ever before, we grew approximately 50-60% in all markets where we are active and we entered several new markets.

  See our annual report 2017