Medlemmer

Avtalen mellom partnerne i EKOenergi-nettverket har vært åpen for signering siden slutten av november 2012. Siden den gang har 42 organisasjoner signert avtalen, og vi forventer at flere kommer til å slutte seg til i de kommende månedene.

Alle medlemmer har stemmerett i EKOenergi-styret. Beslutninger tas med ¾ flertall.

Klikk her for å se på kartet hvor våre medlemmer er basert.