Lisensavtaler

ekoenergy criteriaFor å få rettigheter til å selge EKOenergi, vennligst skriv ut og signer Lisensavtalen. Fyll også ut dine kontaktdetaljer, og gi oss en liste over hvilke typer EKOenergi din bedrift ønsker å selge (vedlegg 2 i avtalen).

Send det utfylte og signerte dokumentet til EKOenergi-sekretariatet. Så snart Lisensgiveren har signert Lisensavtalen vil du få en elektronisk kopi (PDF) tilsendt per e-post, og din bedrift vil bli oppført på EKOenergi-nettsiden.

Dersom du ønsker du en papirkopi av lisensavtalen (i stedet for en e-post med en PDF-fil) kan du sende 2 utfylte og signerte kopier til EKOenergi-sekretariatet.