Miljøfondet

Miljøfondet

Frivillige restaurerer en elv i et prosjekt finansiert av fondet til det finske Ekoenergia-merket.

For hver megawatt-time som selges gjennom EKOenergi-merket vannkraft gis det et bidrag på minimum 0,10 euro til vårt miljøfond. Pengene fra EKOenergis miljøfond brukes til å finansiere elverestaureringsprosjekter.

Prosjektene som finansieres gjennom vårt fond er ikke styrt av EKOenergi. Vi ønsker heller å bli med i og støtte initiativ som allerede er i gang.

Prosjekter i 2015

Tidlig i 2015 hadde vi allerede samlet inn 52 000 euro til miljøfondet. Disse pengene kom hovedsakelig fra salg i 2014 av EKOenergi merket vannkraft og delvis fra ekstra donasjoner.
Ettersom vannkraften som ble solgt under EKOenergi merket i 2014 hovedsakelig var produsert i Nord Europa, hadde vi denne gangen fokus på elverestaureringsprosjekter i dette området. Det var elleve organisasjoner som svarte på vår prosjektutlysning. Vi hadde hyret en uavhengig jury som hjalp oss med å velge ut de fire prosjektene som best oppfylte våre kriterier. Det ble da 3 prosjekter fra Finland og 1 i Latvia som ble plukket ut. Pengene kommer til å bli fordelt på følgende måte: prosjektet fra Midt-Finland får 23 000 euro, prosjektet i Sør-Vest Finland får 15 000 euro, prosjektet i Sør-Øst Finland får 10 000 euro og prosjektet i Latvia får 4000 euro. Hvis du vil lese mer kan du klikke her.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om prosjektene etterhvert som tiden går.

Erfaringsbasert

Ideen om miljøfond er alt velutviklet i de nordiske landene. Siden starten av dette århundret har denne modellen eksistert i disse landene og erfaringene er positive. Derfor følte vi oss trygge når vi lånte denne finansieringsmodellen. I Finland har pengene som stammer fra salget av økomerket vannkraft blitt investert i byggingen av fisketrapper og gjenoppbyggingen av gyteplasser for vandrefisk.

Klikk her for å lese om prosjekter som ble finansiert av forgjengerne til EKOenergis Miljøfond.