Jesteśmy globalną organizacją non-profit zajmującą się
oznakowaniem energii odnawialnej

Energia elektryczna, gaz i ciepło sprzedawane z etykietą EKOenergy spełniają ścisłe kryteria zrównoważonego rozwoju
i finansują projekty przeciwdziałające ubóstwu energetycznemu.

Z ponad 80 sprzedawcami na całym świecie, przejście na EKOenergy jest łatwe.

Nasze oznakowanie ekologiczne promuje działania na rzecz klimatu na całym świecie.

Użytkownikami EKOenergy są międzynarodowe firmy, miasta oraz gospodarstwa domowe.

Nasze oznakowanie ekologiczne jest uznanym na całym świecie narzędziem komunikacji.

Z ponad 80 sprzedawcami na całym świecie, przejście na EKOenergy jest łatwe.

Nasze oznakowanie ekologiczne promuje działania na rzecz klimatu na całym świecie.

Użytkownikami EKOenergy są międzynarodowe firmy, miasta oraz gospodarstwa domowe.

Nasze oznakowanie ekologiczne jest uznanym na całym świecie narzędziem komunikacji.

AKTUALNOŚCI