Sieć i etykieta EKOenergy

Sieć

EKOenergy to sieć ponad 40 europejskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w:

  • stymulowanie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii elektrycznej i promowanie rozwiązań przyjaznych dla klimatu
  • przyczynianie się do ochrony siedlisk, różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych
  • informowanie wszystkich odbiorców energii elektrycznej na temat produktów, które nabywają oraz roszczeń, jakie mogą wysunąć z tytułu dokonanego zakupu
  • mobilizację pozytywnej energii tysięcy jednostek, grup i przedsiębiorstw, które podzielają naszą ambicję oraz danie im możliwości zaangażowania się
  • wspieranie dialogu i współpracy pomiędzy sektorem elektroenergetycznym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zainteresowanymi kwestiami środowiskowymi (np. organizacjami konsumenckimi i odpowiednimi organami władzy).

Etykieta

Najbardziej widocznym narzędziem do osiągnięcia tych celów jest etykieta EKOenergy, pierwsze i jedyne ogólnoeuropejskie oznakowanie energii elektrycznej.

Celem etykiety jest ułatwienie dostawcom energii elektrycznej sprzedaży łatwo rozpoznawalnych i powszechnie akceptowanych produktów elektrycznych.

Oznakowanie to pomaga również konsumentom w nawigacji po złożonym europejskim rynku energii elektrycznej. Konsumenci EKOenergy otrzymują prawidłową informację dotyczącą źródła pochodzenia zakupionej przez nich energii elektrycznej i roszczeń jakie mogą wysunąć w odniesieniu do poczynionego zakupu.

Ponadto EKOenergy spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju określone przez sieć EKOenergy.

Etykieta EKOenergy jest jedyną etykietą, służącą do oznakowania energii elektrycznej, która powstała w wyniku ogólnoeuropejskiego procesu konsultacji, która funkcjonuje na całym rynku europejskim i która jest uznawana przez interesariuszy we wszystkich krajach europejskich.

Pobierz broszurę informacyjną ‚EKOenergy – Sieć i etykieta’ w języku polskim (PDF)