Zarządzanie

Inicjatywa non-profit środowiskowych organizacji pozarządowych

EKOenergy jest międzynarodową inicjatywą non-profit Fińskiego Stowarzyszenia ma Rzecz Ochrony Środowiska (Finnish Association for Nature Conservation). Jest ona rozwijana oraz zarządzana przy współudziale wielu innych organizacji ekologicznych. Fińskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska jest największą ekologiczną organizacją pozarządową w Finlandii.

EKOenergy ściśle współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Climate Action Network International, Climate Action Network Europe, EEB i IRENA Coalition for Action.

Proces decyzyjny

Decyzje odnośnie kryteriów EKOenergy oraz Funduszu Klimatycznego EKOenergy i Funduszu Środowiskowego EKOenergy:

 • Są oparte na konsultacjach ze wszystkim grupami interesariuszy
 • Są podejmowane przez Grupę Sterującą EKOenergy, która jest powoływana przez Zarząd Fińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska.
 • Wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Międzynarodową Radę EKOenergy, w skład której wchodzą ekologiczne organizacje pozarządowe, jak opisano w rozdziale 3 dokumentu EKOenergia – Struktura zarządzania i kryteria dotyczące energii elektrycznej (EKOenergy – Governance structure and criteria for electricity).

Organizacje, które mają obecnie prawo głosu w Międzynarodowej Radzie EKOenergy:

 • Bariq 21, Algieria
 • Bluelink, Bułgaria
 • Center for sustainability and advanced education, Macedonia Północna
 • Cittadinanzattiva, Włochy
 • Ecocity, Grecja
 • Ecoserveis, Hiszpania
 • Estonian Fund for Nature, Estonia
 • Energiaklub, Węgry
 • Forum for Civic Initiatives (FIQ), Kosowo
 • Good Energies Alliance Ireland, Irlandia
 • Iceland Nature Conservation Association, Islandia
 • Institute for Environmental Policy, Albania
 • Institute for Nature Conservation in Albania, Albania
 • KADOS, Turcja
 • Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма / Зелёная Планета, Green planet, Kaliningrad, Federacja Rosyjska
 • KOSID, Kosowo
 • Latvijas Zaļās kustība, Latvian Green Movement, Łotwa
 • Latvian Fund for Nature (LDF), Łotwa
 • Natuurpunt, Belgia
 • National Energy Foundation, Wielka Brytania
 • Observ’ER, Francja
 • Prijatelji prirode Eko Element, Bośnia i Hercegowina
 • Quercus, Portugalia
 • Spectri, Gruzja
 • Terre des Jeunes, Kamerun
 • Vindhyan Ecology and Natural History Foundation, Indie
 • Wise, Holandia
 • Zaļā brīvība – Green Liberty, Łotwa

Przygotowując decyzje, aktywnie angażujemy ekspertów z różnych środowisk. Poza naszą ogólną Grupą Doradczą, mamy również jury ekspertów do wyboru projektów Funduszu Klimatycznego, jury do wyboru projektów Funduszu Środowiskowego oraz tymczasowe grupy robocze zajmujące się konkretnymi tematami.

Jeśli chcesz dołączyć do jednego z naszych ciał doradczych, skontaktuj się z nami pod adresem info@ekoenergy.org.

Sekretariat i administracja

Sekretariat EKOenergy działa w ramach Wydziału Polityki Ochrony Środowiska Fińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska. Nasza księgowość jest częścią księgowości Fińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska i jest corocznie audytowana przez zewnętrznych księgowych.