Zarządzanie

Inicjatywa non-profit organizacji pozarządowych

EKOenergy jest międzynarodową inicjatywą Fińskiego Stowarzyszenia non-profit na Rzecz Ochrony Środowiska (Finnish Association for Nature Conservation) i rozwijana oraz zarządzana we współpracy z wieloma innymi organizacjami ekologicznymi. Fińskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody jest największą organizacją pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska w Finlandii.

EKOenergy współpracuje blisko z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Climate Action Network International, Climate Action Network Europe, EEB i IRENA Coalition for Action.

Proces podejmowania decyzji

Decyzje dotyczące kryteriów EKOenergy oraz dotyczące Funduszu Klimatycznego i Funduszu Środowiskowego EKOenergy:

 • Są oparte na konsultacjach ze wszystkimi istotnymi grupami interesariuszy.
 • Są podejmowane przez Grupę Sterującą EKOenergy, która jest powoływana przez Zarząd Fińskiego Stowarzyszenia Ochrony Przyrody.
 • Wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Międzynarodowy Zarząd EKOenergy, który składa się z organizacji pozarządowych, jak opisano w rozdziale 3 dokumentu EKOenergy – Struktura zarządzania i kryteria dla energii elektrycznej. (EKOenergy – Governance structure and criteria for electricity).

Organizacje, które mają prawo głosu w Międzynarodowym Zarządzie EKOenergy, obejmują obecnie:

 • Bariq 21, Algieria
 • Bluelink, Bułgaria
 • Center for sustainability and advanced education, Macedonia Północna
 • Ecocity, Grecja
 • Ecoserveis, Hiszpania
 • Estonian Fund for Nature, Estonia
 • Energiaklub, Węgry
 • Good Energies Alliance Ireland, Irlandia
 • Institute for Environmental Policy, Albania
 • Institute for Nature Conservation in Albania, Albania
 • KADOS, Turcja
 • Latvian Fund for Nature (LDF), Łotwa
 • National Energy Foundation, Wielka Brytania
 • Observ’ER, Francja
 • Prijatelji prirode Eko Element, Bośnia i Hercegowina
 • Quercus, Portugalia
 • Spectri, Gruzja
 • Terre des Jeunes Nord-Ouest Cameroun, Kamerun
 • Vindhyan Ecology and Natural History Foundation, Indie
 • Wise, Holandia
 • Zaļā brīvība – Green Liberty, Łotwa

Przygotowując decyzje, aktywnie angażujemy ekspertów o różnym doświadczeniu. Oprócz naszej ogólnej Grupy Doradczej, mamy również panel ekspertów do wyboru projektów w Funduszu Klimatycznym, panel ekspertów do wyboru projektów w Funduszu Środowiskowym oraz czasowe grupy robocze do zajmowania się konkretnymi tematami.

Jeśli chcesz dołączyć do jednej z naszych rad doradczych, prosimy o kontakt pod adresem info@ekoenergy.org.

Sekretariat i administracja

Sekretariat EKOenergy działa w ramach Wydziału Polityki Ochrony Środowiska Fińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska. Nasza księgowość jest częścią księgowości Fińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska i jest corocznie audytowana przez zewnętrznych księgowych.