Zarządzanie

Zarząd

stamp with ekoenergy logo

Zarząd EKOenergy jest najwyższym organem zarządzającym w strukturze zarządzania EKOenergy.

Zarząd:

 • wspiera naszą strategię
 • decyduje o kryteriach ekoetykiety
 • decyduje, które projekty będą finansowane za pomocą środów z naszego Funduszu Klimatycznego i Funduszu Środowiskowego.

Każdy członek sieci EKOenergy wyznacza jedną osobę do Zarządu. Klikając tutaj mogą Państwo zobaczyć pełną listę członków Zarządu.

Grupa Doradcza

Grupa Doradcza jest wyznaczana przez Zarząd EKOenergy. Stanowisko jest przyznawane na okres dwóch lat i może zostać przedłużone.

W grupie doradczej są zarezerwowane miejsca dla następujących grup interesariuszy:

 • Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska: zarówno organizacje ochrony środowiska na poziomie europejskim, jak i organizacje krajowe / regionalne
 • Przemysł energetyczny (producenci, handlowcy i dostawcy)
 • Konsumenci EKOenergy, ich organizacje branżowe i organizacje konsumenckie

Grupa doradcza może udzielać głosu na temat wszelkich zagadnień związanych z EKOenergy. Grupa doradcza jest regularnie informowana o działaniach Zarządu. Zarząd musi odpowiedzieć na komentarze i pytania członków Grupy Doradczej w przeciągu dwóch miesięcy. Grupa doradcza mianuje członków panelu arbitrażowego EKOenergy większością ¾ głosów.

Prosimy kliknąć tutaj, aby zobaczyć pełną listę członków Grupy Doradczej.

Sekretariat

Codzienne zarządzanie naszą ekoetykietą leży w gestii Sekretariatu. Obowiązki Sekretariatu to między innymi:

 • zapewnienie zarządzania i operowania ekoetykietą
 • reprezetacja EKOenergy w stosunkach zewnętrznych i nawiązywanie kontaktów
 • przygotowywanie raportów wewnętrznych i zewnętrznych
 • wspieranie publikacji i rozpowszechniania informacji
 • zarządzanie finansami

Prosimy kliknąć tutaj, aby zobaczyć listę członków i wolontariuszy Sekretariatu EKOenergyvolunteers of EKOenergy’s Secretariat.

Panel Arbitrażowy

Panel Arbitrażowy EKOenergy podejmuje ostateczną decyzję w kwestiach spornych pomiędzy EKOenergy a członkami sieci, a także w sporach pomiędzy EKOenergy a jej licencjobiorcami.

Do tej pory żadna sprawa nie została przekazana do Panelu Arbitrażowego.

Prosimy kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat zasad i składu Panelu Arbitrażowego.