Panel Arbitrażowy

Rozwiązywanie Konfliktów

EKOenergy logo with law sign §

Każdy może złożyć zażalenie od decyzji (lub braku decyzji) Zarządu EKOenergy, lub od tego, w jaki sposób zasady EKOenergy są wdrażane. Zażalenia muszą być skierowane to Zarządu EKOenergy i zostaną one przedstawione Panelowi Arbitrażowemu EKOenergy.

Zarząd EKOenergy ma trzy miesiące na rozpatrzenie zażaleń od:

 • członków sieci EKOenergy
 • firm sprzedających energię sygnowaną przez EKOenergy
 • producentów energii elektrycznej (lub ich przedstawicieli) w przypadku decyzji dotyczących kwalifikowalności ich instalacji i produkcji.

Jeżeli podmioty składające skargę nie zgadzają się z decyzją Rady i należą do jednej z trzech wymienionych wyżej kategorii, mogą one skierować sprawę do Panelu Arbitrażowego EKOenergy.

Skład i procedury

Panel Arbitrażowy EKOenergy składa się z co najmniej trzech ekspertów nominowanych przez Grupę Doradczą i wyznaczonych przez przez Zarząd EKOenergy. Nominacja ta jest ważna przez pięć lat.

W Panelu Arbitrażowym jest jedno zarezerwowane miejsce dla eksperta ds. środowiska i jedno dla eksperta ds. odnawialnej energii. Odpowiednie grupy interesariuszy będą miały możliwość zaproponowania kandydatów. Co najmniej jeden członek Panelu Arbitrażowego musi być prawnikiem (mieć tytuł magistra prawa).

Proszę kliknąć tutaj, aby zapoznać się z regułami i procedurami Panelu Arbitrażowego EKOenergy.

Trzema stałymi członkami Panelu Arbitrażowego są:

 • Peter De Smedt, Prezydent Panelu Arbitrażowego
  Peter de Smedt jest prawnikiem środowiskowym z Belgii. Ma on długoletnie doświadczenie jako prawnik oraz doradca dla organizacji ekologicznych, władz publicznych (region flamandzki i okolice) oraz firm. Jest członkiem wielu oficjalnych rad doradczych.
  Aby dowiedzieć się więcej, prosimy kliknąć w link do strony internetowej jego firmy.
 • Vera Dua
  Vera Dua była aktywna w belgijskiej (flamandzkiej) Partii Zielonych od lat 80-tych XX wieku do 2011r. Była ona flamandzką Minister Środowiska i Rolnictwa od 1999 do 2003r. Kiedy zaprzestała działalności politycznej zaczęła aktywnie działać w wielu organizacjach promujących zrównoważony rozwój. Od roku 2013 jest przewodniczącą Bond Beter Leefmilieu – flamandzkiej organizacji zrzeszającej organizacje środowiskowe.
 • Mr Peter Niermeyer
  Peter Niermeyer jest byłym Sekretarzem Generalnym RECS International.
  Tutaj znajduje się jego profil LinkedIn.