Zarząd EKOenergy

stamp with ekoenergy logo

Zarząd EKOenergy jest najważniejszym organem zarządzającym naszą Siecią i Etykietą. Każda organizacja członkowska EKOenergy wyznacza jedną osobę do Zarządu. Wszystkie decyzje podejmowane są za zgodą ¾ członków Zarządu. Oto lista członków Zarządu:a ¾ majority.