Rada EKOenergii

Rada EKOenergii to najwyższy organ zarządzający EKOenergia Sieć i Etykieta. Każda organizacja członkowska EKOenergii wyznacza jedną osobę do Rady. Wszystkie decyzje są zatwierdzane większością 3/4 głosów. Członkowie Rady to: