Historia

Informacje ogólne

grid_transmission

Europejski rynek energetyczny rozwija się szybko. Liberalizacja, umiędzynarodowienie, różnorodność ofert… Ten szybki rozwój spowodował pojawienie się nowych możliwości jak również zamieszania:

Jak to jest zmieniać jednego dostawcę na drugiego? Jak to jest możliwe, że można wybrać energię jeżeli wszyscy jesteśmy podłączeni do tej samej linii? Którego dostawcę i jaką energię powinienem wybrać? A jeśli chcę być ekologiczny jak wpłynie to na moją osobistą emisję CO2?

Dziś na te podstawowe pytania można uzyskać różne odpowiedzi w różnych krajach Unii Europejskiej. Każde państwo to odmienna tradycja i opinia publiczna. Na rynku europejskim występują również duże różnice w stopniu integracji. Stanowi to problemem zarówno dla dużych, międzynarodowych, jak również małych konsumentów. Większość konsumentów kupujących zieloną energię robi to, ponieważ chce coś zmienić. Ale wprowadzanie zmian na wielkim europejskim rynku jest trudne, szczególnie jeśli klient otrzymuje różne i niekiedy sprzeczne sugestie i porady z różnych państw.

Do dnia dzisiejszego nikt nie kontrolował pozycji organizacji ekologicznych i konsumenckich. Ale to się właśnie zmieniło.

W stronę podejścia europejskiego

W 2010 Bellona Rosja, Estoński oraz Łotewski Fundusz Na Rzecz Przyrody, Fińskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, Ecoserveis i AccioNatura z Hiszpanii jak również 100% energia verde i REEF z Włoch połączyły siły na rzecz rozwoju międzynarodowej etykiety ekologicznej dla elektryczności.

recs_market_meeting

Podczas RECS Market Meeting 2012 (Amsterdam) przedstawiliśmy nasz pierwszy zarys sektora energetycznego. Uczestnicy od lewej do prawej: Mieke Langie (WindMade), Steven Vanholme (EKOenergy), Ivan Scrase (RSPB), Jennifer Martin (Green-e), Eero Yrjö-Koskinen (Fińskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody) oraz Jared Braslawsky (RECS International).

Partnerzy rozpoczęli projekt RES-E – Tworzenie standardu energii odnawialnej dla Europy. Od początku przejrzystość i zaangażowanie leżały u podstaw tego procesu. RES-E zapoczątkowało procedurę określoną przez ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards. Proces ten został również zainspirowany Północno Amerykańskim Green-e label.

Pomiędzy wrześniem 2011 r. a wrześniem 2012 r. skonsultowano się z 400 akcjonariuszami z następujących grup interesariuszy: producenci, dostawcy, klienci, pozarządowe organizacje ekologiczne, władze.

Latem 2012 r., sekretariat projektu RES-E zebrał wszystkie reakcje, sugestie i komentarze w „Zakresie kompetencji”. A od września do listopada 2012 r. organizował publiczne konsultacje dotyczące tekstu. Niezwłocznie po zakończeniu publicznych konsultacji, zaangażowane organizacje ekologiczne zdecydowały się na stworzenie Sieci EKOenergy. Założyły również Grupę Doradczą, aby ponownie omówić plany. 23 lutego 2013 r. Rada EKOenergy zaakceptowała tekst ‘EKOenergy – sieć i etykieta’.

Działalność

2013: powstanie EKOenergy, powołanie Sekretariatu oraz organizacja międzynarodowego zespołu stażystów i wolontariuszy odpowiedzialnych za zarządzanie i promowanie ekoetykiety. Projekt rozpoczęliśmy skupiając się na Finlandii, Hiszpanii, Włochach i Łotwie.

Zobacz nasz raport z roku 2013 (wersja angielska)

2014: rozpoczęcie aktywności na terenie Francji i Niemiec, pojawienie się w mediach społecznościowych i dołączenie do kampanii energii odnawialnej – Global 100%. Udało się nam również uzyskać pierwszy dochód z naszego Funduszu Klimatycznego i ufundować instalacje paneli słonecznych w Północnej Tanzanii.

Zobacz nasz raport z roku 2014 (wersja angielska)

2015: The number of new members and licensees grew. We established a cooperation with two Asian NGOs and one Taiwanese seller. We started many new and promising projects, such as a project focusing on green electricity sales in Russia.

  See our annual report 2015

2016: The EU funded project, named LIFE, which focuses on freshwater restoration in Finland began. We had a successful campaign with Protect Our Winters Finland and another one with breweries in Spain and Italy.

See our annual report 2016

2017: EKOenergy continued to make progress on many fronts. We set up campaigns in many countries, we financed more climate projects and river restoration projects than ever before, we grew approximately 50-60% in all markets where we are active and we entered several new markets.

  See our annual report 2017