Członkowie

Porozumienie Pomiędzy Partnerami Sieci EKOenergy jest otwarte do podpisu od końca listopada 2012 r. Dotychczas porozumienie zostało podpisane przez 42 organizacje pozarządowe.

Wszyscy członkowie posiadają prawo głosu w Radzie EKOenergy. Decyzje podejmuje się większością 3/4 głosów.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć lokalizację naszych członków na mapie.