Nasza wizja i misja

Świat musi zacząć traktować kryzys klimatyczny jako kryzys. Musimy działać TERAZ, żeby drastycznie obniżyć emisję gazów cieplarnianych i ograniczyć ocieplenie klimatu do maksymalnie 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu z epoki preindustralnej.

Tylko w ten sposób możemy mieć nadzieje na zachowanie wachlarza ekosystemów i gatunków, które nadają naszemu światu kolorów. Walka ze zmianami klimatycznymi jest również niezbędna przy zwalczaniu ubóstwa i tworzeniu lepszego świata dla przyszłych pokoleń.

Nasza wizja

Naszą wizja to świat, w którym energia jest produkowana i konsumowana w sposób zrównoważony. Świat, w którym żyjemy szanując naturę i różnorodność biologiczną, i w którym Cele Zrównoważonego Rozwoju (UN Sustainable Development Goals) zostaną osiągnięte.

Nasza misja

Naszą misją jest używanie naszej etykiety jako narzędzia do promowania najbardziej przyjaznych środowisku źródeł energii i uzyskiwania funduszy na ochronę klimatu i środowiska.

Naszą filozofią jest: „Czyny, nie słowa”. Podejmowanie działań przez nas samych jest najlepszym sposobem na osiągnięcie zmian niezbędnych dla naszego społeczeństwa.

Nasze cele

  • Przyspieszenie przejścia na energię w 100% odnawialną.
  • Szerzenie wiedzy i dialogu na temat energii odnawialnej i różnorodności biologicznej wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób decyzyjnych i dużych firm.
  • Rozwijanie i promowanie ekoetykiety EKOenergy w celu zachęcania do produkcji energii przyjaznej środowisku i ułatwienia konsumentom znalezienia takiej energii.
  • Ochrona lokalnych ekosystemów i odnowa siedlisk rzecznych poprzez nasz Fundusz Ochrony Środowiska.
  • Zapewnianie dostępu do czystej energii i zredukowanie ubóstwa energetycznego w krajach rozwijających się poprzez nasz Fundusz Klimatyczny.
  • Współpraca i partnerstwo z innymi organizacjami środowiskowymi, aby nasza praca i wysiłek wzajemnie się uzupełniały.
  • Pomoc w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju.