Nasza wizja i misja

Świat musi zacząć traktować kryzys klimatyczny jako kryzys. Musimy działać TERAZ żeby drastycznie obniżyć emisję gazów cieplarnianych i ograniczyć ocieplenie klimatu do 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu z epoki przedindustrialnej jako absolutne maksimum.

Tylko w ten sposób możemy mieć nadzieje na zachowanie wachlarza ekosystemów i gatunków, które nadają naszemu światu kolorów. Walka z globalnym ociepleniem jest również niezbędna w walce z biedą i tworzeniu lepszego świata dla przyszłych pokoleń.

Nasza wizja

Naszą misją jest stworzenie świata, w którym energia jest produkowana i konsumowana w sposób przyjazny środowisku. W którym żyjemy szanując naturę i różnorodność biologiczną, i w którym Cele Zrównoważonego Rozwoju (UN Sustainable Development Goals) zostaną osiągnięte.

Nasza misja

Użycie naszej etykiety jako środka do promowania najbardziej przyjaznych środowisku źródeł energii i uzyskania funduszy na dodatkową ochronę klimatu i środowiska.

Naszą filozofią jest: „Czyny, nie słowa”. Podejmowanie działań przez nas samych jest najlepszym sposobem na osiągnięcie zmian niezbędnych dla naszego społeczeństwa.

Nasze cele

  • Przyspieszenie przejścia na energię w 100% odnawialną.
  • Szerzenie wiedzy i dialogu na temat energii odnawialnej i różnorodności biologicznej wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób decyzyjnych i dużych firm.
  • Rozwijanie i promowanie ekoetykiety EKOenergy w celu zachęcania do produkcji energii przyjaznej środowisku i ułatwienia konsumentom znalezienia takiej energii.
  • Ochrona lokalnych ekosystemów i odnowa siedlisk rzecznych poprzez nasz Fundusz Ochrony Środowiska.
  • Dostarczanie dostępu do czystej energii i zredukowanie ubóstwa energetycznego w krajach rozwijających się poprzez nasz Fundusz Klimatyczny.
  • Formowanie współpracy i kooperacji z innymi organizacjami środowiskowymi, aby nasza praca i wysiłek wzajemnie się uzupełniały.
  • Pomoc w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju.