Nasza wizja i misja

Świat musi zacząć traktować kryzys klimatyczny jako kryzys. Musimy DZIŚ działać, aby drastycznie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych i ograniczyć globalne ocieplenie do mniej niż 1,5 stopnia Celsjusza ponad poziomy sprzed rewolucji przemysłowej.

To jedyny sposób, aby mieć nadzieję na zachowanie różnorodności ekosystemów i gatunków, które sprawiają, że świat jest takim pełnym życia miejscem do życia. Walka ze zmianami klimatu jest również kluczowa w zwalczaniu ubóstwa i tworzeniu lepszego świata dla przyszłych pokoleń.

Nasza wizja

Świat, w którym energia jest wytwarzana i zużywana w sposób zrównoważony. Gdzie ludzie żyją z szacunkiem dla przyrody i różnorodności biologicznej, i w którym Cele Zrównoważonego Rozwoju (UN Sustainable Development Goals) zostaną osiągnięte.

Nasza misja

Wykorzystywanie naszej etykiety jako narzędzia do promowania najbardziej zrównoważonych form energii oraz zbierania środków na dodatkową ochronę klimatu i różnorodności biologicznej.

Nasza filozofia to: „Czyny, nie słowa”. Wierzymy, że osiągnięcie istotnych zmian politycznych zaczyna się od działań w naszym własnym życiu.

Nasze cele

  • Przyspieszenie przejścia na 100% energii odnawialnej.
  • Zwiększenie wiedzy i dyskusji na temat energii odnawialnej i różnorodności biologicznej, zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak i wśród decydentów oraz dużych korporacyjnych konsumentów.
  • Rozwijanie i promowanie ekoetykiety EKOenergy, aby zachęcić do zrównoważonego wytwarzania energii oraz pomóc konsumentom w jej znalezieniu.
  • Ochrona lokalnych ekosystemów i przywracanie siedlisk rzecznych poprzez nasz Fundusz Ochrony Środowiska.
  • Zapewnianie dostępu do czystej energii i łagodzenie ubóstwa energetycznego w krajach rozwijających się poprzez nasz Fundusz Klimatyczny.
  • Współpraca i partnerstwo z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska, aby nasza praca uzupełniała wysiłki innych.
  • Pomoc w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju.