EKOenergy dla Państwa firmy

Dlaczego firmy kupują EKOenergy?

Cover page of EKOenergy's publication

Using EKOenergy-labelled clean energy can help your company contribute to the five dimensions of leadership as identified in the paper Business leadership in the transition to renewable electricity, published in 2020 by the RE100, the Climate Group and CDP. These dimensions are:

 • Ambition (Chapter 1)
 • Impactful procurement (Chapter 2)
 • Sustainability (Chapter 3)
 • Influence (Chapter 4)
 • Transparency (Chapter 5)

See our publication One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy to learn more about how using EKOenergy helps businesses, regardless of their size, sector, consumption or geographical location, to take extra steps in all these five dimensions.

Pokazanie zaangażowania w energię odnawialną

 • Ekoetykieta jest atrakcyjnym wizualnie narzędziem dla komunikacji i reklamy.
 • Ekoetykieta pokazuje zaangażowanie firmy w energię odnawialną i zachęca do tego innych.

Walka ze zmianami klimatycznymi

 • Używamy naszej ekoetykiety tylko dla energii, której produkcja spełnia nasze kryteria zrównoważonego rozwoju.
 • Kupując energię z ekoetykietą EKOenergy, wspierają Państwo również Fundusz Klimatyczny. Fundusz Klimatyczny finansuje projekty dla zrównoważonej energii, których celem jest zwalczanie ubóstwa energetycznego w krajach rozwijających się.
 • Kupując energię wodną sygnowaną przez EKOenergy, wspierają Państwo nasz Fundusz Środowiskowy. Z Funduszu Środowiskowego finansowane są projekty restoracji rzek, które pomagają zachować cenne ekosystemy.
Sustainable brands logo

“Dlaczego innym markom powinno zależeć? Istnieje mnóstwo korzyści uzyskanych dzięki zwrotowi w kierunku odnawialnej energii, zwłaszcza jeżeli pochodzi ona z projektów, które dodatkowo przyczyniają się do realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Firmy nie tylko redukują swój ślad węglowy, lecz również demonstrują zwoje zaangażowanie pracownikom, klientom i inwestorom.” Sustainable Brands Copenhagen ‘17 (Zrównoważone Marki Kopenhaga ’17), Natalia Gorina.

Wspierane przez wiodące standardy i organizacje pozarządowe

 • Polecane przez CDP i GHG Protocol (Protokół Gazów Cieplarnianych): zarówno Wytyczne z Zakresu 2 Protokołu Gazów Cieplarnianych, jak i wytyczne CPD, określają EKOenergy jako „dobry sposób dla firm, aby zrobić więcej z zakupioną energią odnawialną.”
 • Polecane przez Certyifikat LEED dla zielonych budynków: energia elektryczna sygnowana przez EKOenergy spełnia kryteria LEED Green Power (dla energii elektrycznej i certyifikatów odnawialnej energii). Jest to wyraźnie wspomniane w europejskich publikacjach dotyczących LEED, i coraz bardziej widać to również poza Europą.
RE100-report-cover-image

“VRóżne dostępne narzędzia rynkowe pozwalają firmom uwzględniać aspekty społeczne i środowiskowe w swoich strategiach zakupu odnawialnej energii. Ich przykłady obejmują międzynarodową etykietę EKOenergy, która walczy z ubóstwem energetycznym poprzez swój Fundusz Klimatyczny i zapewnia dodatkowe korzyści środowiskowe, aby chronić naturę i siedliska.” str. 19 dokumentu Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity (Przywództwo w Biznesie w Zmianie na Odnawialną Energię Elektryczną), publikacja RE100, Grupy Klimatycznej i CDP.

Międzynarodowe uznanie ekspertów

 • Ekoetykieta jest dostępna w ponad 40 krajach i zwiększa swój zasięg z roku na rok
 • Kryteria EKOenergy ustanawiane są na podstawie opinii ekspertów z wielu krajów i uzgodniane z siecią niekomercyjnych organizacji pozarządowych
 • Współpracujemy z organizacjami takimi jak RECS International, aby promować odnawialną energię na całym świecie
 • Energia z etykietą EKOenergy zawsze spełnia kryteria wymagane przez Wytyczne z Zakresu 2 Protokołu Gazów Cieplarnianych

Mogą Państwo używać logo EKOenergy na Państwa produktach i mówić o projektach dla odnawialnej energii i środowiska, które postanowili Państwo wesprzeć. Z EKOenergy moga Państwo wywrzeć wpływ, który zbuduje Państwa markę i zwiększy wartość Państwa firmy.” Why EKOenergy? (Dlaczego EKOenergy?), David Zwick

Kto jeszcze korzysta z EKOenergy?

Jesteśmy dumni z tego, że wiele firm, takie jak: SAP, Tetra Pak, Schüco, Genelec, VMware, Workday, Olvi, Saimaa Brewing Company, Finlayson, i wiele innych wybiera energię z etykietą EKOenergy, aby zademonstrować swoje zangażowanie z zrównoważoną przyszłość.

Więcej informacji o tym, jak EKOenergy może wspierać Państwa markę

Jak się z nami skontaktować

Jeżeli są Państwo zainteresowani kupnem EKOenergy lub chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji na temat współpracy z nami, prosimy wypełnić formę kontaktową. Mogą Państwo również skontaktować się z Sekretariatem EKOenergy lub jednym z naszych licencjonowanych sprzedawców.