EKOenergy dla Państwa firmy

EKOenergy availability map by country 2018

Dlaczego firmy kupują EKOenergy?

Pokazanie zaangażowania w energię odnawialną

 • Ekoetykieta jest atrakcyjnym wizualnie narzędziem dla komunikacji i reklamy.
 • Ekoetykieta pokazuje zaangażowanie firmy w energię odnawialną i zachęca do tego innych.

Walka ze zmianami klimatycznymi

 • Używamy naszej ekoetykiety tylko dla energii, której produkcja spełnia nasze kryteria zrównoważonego rozwoju.
 • Kupując energię z ekoetykietą EKOenergy, wspierają Państwo również Fundusz Klimatyczny. Fundusz Klimatyczny finansuje projekty dla zrównoważonej energii, których celem jest zwalczanie ubóstwa energetycznego w krajach rozwijających się.
 • Kupując energię wodną sygnowaną przez EKOenergy, wspierają Państwo nasz Fundusz Środowiskowy. Z Funduszu Środowiskowego finansowane są projekty restoracji rzek, które pomagają zachować cenne ekosystemy.
Sustainable brands logo

“Dlaczego innym markom powinno zależeć? Istnieje mnóstwo korzyści uzyskanych dzięki zwrotowi w kierunku odnawialnej energii, zwłaszcza jeżeli pochodzi ona z projektów, które dodatkowo przyczyniają się do realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Firmy nie tylko redukują swój ślad węglowy, lecz również demonstrują zwoje zaangażowanie pracownikom, klientom i inwestorom.” Sustainable Brands Copenhagen ‘17 (Zrównoważone Marki Kopenhaga ’17), Natalia Gorina.

Wspierane przez wiodące standardy i organizacje pozarządowe

 • Polecane przez CDP i GHG Protocol (Protokół Gazów Cieplarnianych): zarówno Wytyczne z Zakresu 2 Protokołu Gazów Cieplarnianych, jak i wytyczne CPD, określają EKOenergy jako „dobry sposób dla firm, aby zrobić więcej z zakupioną energią odnawialną.”
 • Polecane przez Certyifikat LEED dla zielonych budynków: energia elektryczna sygnowana przez EKOenergy spełnia kryteria LEED Green Power (dla energii elektrycznej i certyifikatów odnawialnej energii). Jest to wyraźnie wspomniane w europejskich publikacjach dotyczących LEED, i coraz bardziej widać to również poza Europą.
RE100-report-cover-image

“VRóżne dostępne narzędzia rynkowe pozwalają firmom uwzględniać aspekty społeczne i środowiskowe w swoich strategiach zakupu odnawialnej energii. Ich przykłady obejmują międzynarodową etykietę EKOenergy, która walczy z ubóstwem energetycznym poprzez swój Fundusz Klimatyczny i zapewnia dodatkowe korzyści środowiskowe, aby chronić naturę i siedliska.” str. 19 dokumentu Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity (Przywództwo w Biznesie w Zmianie na Odnawialną Energię Elektryczną), publikacja RE100, Grupy Klimatycznej i CDP.

Międzynarodowe uznanie ekspertów

 • Ekoetykieta jest dostępna w ponad 40 krajach i zwiększa swój zasięg z roku na rok
 • Kryteria EKOenergy ustanawiane są na podstawie opinii ekspertów z wielu krajów i uzgodniane z siecią niekomercyjnych organizacji pozarządowych
 • Współpracujemy z organizacjami takimi jak RECS International, aby promować odnawialną energię na całym świecie
 • Energia z etykietą EKOenergy zawsze spełnia kryteria wymagane przez Wytyczne z Zakresu 2 Protokołu Gazów Cieplarnianych

Mogą Państwo używać logo EKOenergy na Państwa produktach i mówić o projektach dla odnawialnej energii i środowiska, które postanowili Państwo wesprzeć. Z EKOenergy moga Państwo wywrzeć wpływ, który zbuduje Państwa markę i zwiększy wartość Państwa firmy.Why EKOenergy? (Dlaczego EKOenergy?), David Zwick

Kto jeszcze korzysta z EKOenergy?

Jesteśmy dumni z tego, że wiele firm, takie jak: SAP, Tetra Pak, Schüco, Genelec, VMware, Workday, Olvi, Saimaa Brewing Company, Finlayson, i wiele innych wybiera energię z etykietą EKOenergy, aby zademonstrować swoje zangażowanie z zrównoważoną przyszłość.

Więcej informacji o tym, jak EKOenergy może wspierać Państwa markę

Jak się z nami skontaktować

Jeżeli są Państwo zainteresowani kupnem EKOenergy lub chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji na temat współpracy z nami, prosimy wypełnić formę kontaktową. Mogą Państwo również skontaktować się z Sekretariatem EKOenergy lub jednym z naszych licencjonowanych sprzedawców.