EKOenergy dla firm

Na rynku europejskim firmy mają możliwość wyboru, jaki rodzaj energii elektrycznej kupują. Podstawą tego wyboru jest prawodawstwo Unii Europejskiej. Coraz większa liczba organizacji i standardów stymuluje firmy, aby wykorzystać tę wolność wyboru i zakupić zieloną energię. (Zobacz np. CDP Technical notes on the Accounting of Scope 2 emissions – noty techniczne CDP na temat Rachunkowości z Zakresu 2 emisji).

Konsumenci EKOenergy są upoważnieni do przekazywania informacji o jej zakupiei nie potrzebują pozwolenia od EKOenergy, aby używać jej logo i nazwy w swoim przekazie publicznym. Niemniej Sieć EKOenergii ma zamiar opracować kodeks postępowania dotyczący używania swojego logo. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, prosimy o skontaktowanie się z Sekretariatem EKOenergy.