EKOenergy dla Państwa firmy

Dlaczego firmy decydują się na zakup EKOenergii?

Cover page of EKOenergy's publication

Korzystanie z czystej energii oznaczonej etykietą EKOenergy może pomóc Państwa firmie wnieść wkład w pięć wymiarów przywództwa określonych w dokumencie Przywództwo biznesowe w przejściu na odnawialną energię elektryczną, opublikowanym w 2020r. przez RE100, Climate Group i CDP. Te wymiary to:

 • Ambicja (Rozdział 1)
 • Wpływowe nabywanie (Rozdział 2)
 • Zrównoważony rozwój (Rozdział 3)
 • Oddziaływanie (Rozdział 4)
 • Transparentność (Rozdział 5)

Zachęcamy do sprawdzenia naszej publikacji One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy (Jedno Narzędzie do Obejmowania Pięciu Wymiarów Przywództwa w Przejściu do 100% Energii Odnawialnej), aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystanie z EKOenergii pomaga firmom, niezależnie od ich wielkości, sektora, zużycia czy lokalizacji geograficznej, podejmować dodatkowe kroki we wszystkich tych pięciu wymiarach.

Nasza ekoetykieta została również wyróżniony w publikacji Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, jako dobry przykład realizacji SDG (Celów Zrównoważonego Rozwoju): EKOenergy przyczynia się do realizacji co najmniej 6 Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Pokazanie zaangażowania w energię odnawialną

 • Etykieta EKOenergy jest atrakcyjnym wizualnie narzędziem komunikacji i reklamy. Używanie logo EKOenergy w działaniach komunikacyjnych pokazuje zaangażowanie w energię odnawialną i pomaga zachęcić innych do zrobienia tego samego.
 • Wybór odnawialnych źródeł energii z etykietą EKOenergy dowodzi chęci podjęcia dodatkowego kroku w celu osiągnięcia pozytywnego wpływu.

Walka ze zmianami klimatycznymi

 • Nasze oznakowanie ekologiczne dotyczy wyłącznie energii pochodzącej z instalacji produkcyjnych, które spełniają nasze kryteria zrównoważonego rozwoju.
 • Kupując energię z ekoetykietą EKOenergy, wspierają Państwo również Fundusz Klimatyczny. Fundusz Klimatyczny finansuje projekty dla zrównoważonej energii, których celem jest zwalczanie ubóstwa energetycznego w krajach rozwijających się.
 • Kupując energię wodną sygnowaną przez EKOenergy, wspierają Państwo nasz Fundusz Środowiskowy. Z Funduszu Środowiskowego finansowane są projekty restoracji rzek, które pomagają zachować cenne ekosystemy.
Sustainable brands logo

“Dlaczego innym markom powinno zależeć? Istnieje mnóstwo korzyści uzyskanych dzięki zwrotowi w kierunku odnawialnej energii, zwłaszcza jeżeli pochodzi ona z projektów, które dodatkowo przyczyniają się do realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Firmy nie tylko redukują swój ślad węglowy, lecz również demonstrują zwoje zaangażowanie pracownikom, klientom i inwestorom.” Sustainable Brands Copenhagen ‘17 (Zrównoważone Marki Kopenhaga ’17), Natalia Gorina.

Wspierane przez wiodące standardy i organizacje pozarządowe

 • Polecane przez CDP i GHG Protocol (Protokół Gazów Cieplarnianych): zarówno Wytyczne z Zakresu 2 Protokołu Gazów Cieplarnianych, jak i wytyczne CPD, określają EKOenergy jako „dobry sposób dla firm, aby zrobić więcej z zakupioną energią odnawialną.”
 • Polecane przez Certyifikat LEED dla zielonych budynków: energia elektryczna sygnowana przez EKOenergy spełnia kryteria LEED Green Power (dla energii elektrycznej i certyifikatów odnawialnej energii). Jest to wyraźnie wspomniane w europejskich publikacjach dotyczących LEED, i coraz bardziej widać to również poza Europą.
RE100-report-cover-image

“Różne dostępne narzędzia rynkowe pozwalają firmom uwzględniać aspekty społeczne i środowiskowe w swoich strategiach zakupu odnawialnej energii. Ich przykłady obejmują międzynarodową etykietę EKOenergy, która walczy z ubóstwem energetycznym poprzez swój Fundusz Klimatyczny i zapewnia dodatkowe korzyści środowiskowe, aby chronić naturę i siedliska. str. 19 dokumentu Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity (Przywództwo w Biznesie w Zmianie na Odnawialną Energię Elektryczną), publikacja RE100, Grupy Klimatycznej i CDP.

Międzynarodowe uznanie ekspertów

 • EKOetykieta EKOenergy jest dostępna w ponad 70 krajach i z każdym rokiem jej liczba rośnie,
 • Kryteria EKOenergy są oparte na wkładzie ekspertów z wielu krajów i zatwierdzone przez sieć organizacji non-profit zajmujących się ochroną środowiska,
 • Współpracujemy z organizacjami takimi jak RECS International w celu promowania energii odnawialnej na całym świecie,
 • nergia z etykietą EKOenergy jest zawsze zgodna z kryteriami określonymi w Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance.

Mogą Państwo używać logo EKOenergy na Państwa produktach i mówić o projektach dla odnawialnej energii i środowiska, które postanowili Państwo wesprzeć. Z EKOenergy moga Państwo wywrzeć wpływ, który zbuduje Państwa markę i zwiększy wartość Państwa firmy.” Why EKOenergy? (Dlaczego EKOenergy?), David Zwick

Kto jeszcze korzysta z EKOenergy?

Jesteśmy dumni z tego, że wiele firm, takie jak: SAP, Tetra Pak, Schüco, Genelec, VMware, Workday, Olvi, Saimaa Brewing Company, Finlayson, i wiele innych wybiera energię z etykietą EKOenergy, aby zademonstrować swoje zangażowanie z zrównoważoną przyszłość.

Więcej informacji o tym, jak EKOenergy może wspierać Państwa markę

Skontaktuj się z nami

Jeżeli są Państwo zainteresowani kupnem EKOenergy lub chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji na temat współpracy z nami, prosimy wypełnić formę kontaktową. Mogą Państwo również skontaktować się z Sekretariatem EKOenergy lub jednym z naszych autoryzowanych sprzedawców.