Ekoetykieta EKOenergy

Logo-EKOenergy-no-text

Etykieta EKOenergy jest międzynarodowo rozpoznawanym znakiem jakości dla odnawialnej energii, gazu, ogrzewania i klimatyzacji. Jest również narzędziem komunikacji. Używając naszego logo, zarówno klienci indywidualni jak i firmy demonstrują swoje zaangażowanie w energię odnawialną i zachęcają innych do tego samego. To pomaga w przyspieszeniu przemian w świat w 100% odnawialny.

Nasza międzynarodowa i wielojęzykowa ekipa chętnie przekaże Państwu więcej informacji i odpowie na Państwa pytania. Nasze materiały są dostępne w ponad 30 językach.

Kryteria EKOenergy – w skrócie

Energia sygnowana przez EKenergy jest zawsze w 100% odnawialna. Ale oferujemy o wiele więcej. Nasza ekoetykieta gwarantuje, że używana energia spełnia najwyższe kryteria jakości ustanowione przez sieć pozarządowych organizacji środowiskowych. W ten sposób pomagamy konsumentom przyczyniać się do poprawy środowiska.

1. Śledzenie (tracking) i unikanie podwójnego naliczania

EKOenergy to odnawialna, zielona energia. Aby tego dowieść wymagamy, aby źródło energii było kontrolowane, a jednostki energii nie były liczone podwójnie (tzn. upewniamy się, że tylko 1 osoba lub firma może rościć prawo do tych samych MWh odnawialnej energii). Dlatego akceptujemy tylko źródła energii, które spełniają kryteria Wytycznych dotyczących Zakresu 2 Protokołu Gazu Cieplarnianego (Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance). W Europie, zgodnie z europejskimi regulacjami, musi zostać użyty system Rejestru Gwarancji Pochodzenia (Guarantees of Origin. W Ameryce Północnej używamy RECs (Renewable Energy Certificates). W innych krajach akceptujemy krajową legislację albo I-RECs. Produkcja i konsumpcja energii muszą mieć miejsce w obrębie tych samych rynków.

2. Wpływ na środowisko

EKOenergy jest energią odnawialną wyprodukowaną w sposób przyjazny środowisku. Energia sygnowana przez EKOenergy musi spełniać kryteria zrównoważonej produkcji wymagane przez Sieć EKOenergy. Zielona energia może być sprzedawana z etykietą EKOenergy kiedy elektrownie zostaną uznane przez Sekretariat lub Radę Nadzorczą EKOenergy. Jeżeli chcielibyście uzyskać Państwo więcej informacji na temat tego procesu, proszę skontaktować się z Sekretariatem EKOenergy. Wpisanie na listę uznanych elektrowni jest bezpłatne.

Nasze kryteria zrównoważonego rozwoju obejmują następujące aspekty:

  • Energia wiatrowa i słoneczna może być sprzedawana z ekoetykietą EKOenergy jeżeli instalacje nie znajdują się na terenach chronionych lub terenach wylęgu ptactwa. Te same zasady dotyczą energii z instalacji geotermicznych i wodnych.
  • Energia wodna z etykietą EKOenergy pochodzi z instalacji spełniających nasze kryteria zrównoważonego rozwoju. Muszą zabezpieczać one nieprzerwany przepływ wody w zbiornikach wodnych, brać pod uwagę migracje ryb i zostawiać dogodne siedliska dla zwierząt wodnych.
  • W przypadku energii z biomasy, uznajemy tylko energię uzyskaną z odpadów organicznych i leśnych (za wyjątkiem korzeni, pieni drzew i dużych bali drewna). Co najmniej 50% paliwa użytego do instalacji musi być pozyskane z bioodpadów certyfikowanych przez EKOenergy i tylko taka sama część tej energii może zostać sprzedana jako EKOenergy.
  • Dla biogazu EKOenergy uznaje tylko paliwa uzyskane z odpadów, nie ze zbóż energetycznych (czyli zbóż wyhodowanych w celu uzyskania biogazu). Akceptowane źródła to na przykład odpady organiczne pochodzące z rolnictwa, miast lub przemysłu. Uznajemy również technologię „power to gas” (technologia używająca energii elektrycznej do produkcji gazu), jeżeli energia użyta do produkcji gazu spełnia nasze kryteria dla energii elektrycznej.

3. Dodatkowe działania poprzez nowe projekty dla czystej energii

Używanie etykiet EKOlabel prowadzi do prawdziwej zmiany. Dzięki popytowi na energię sygnowaną EKOenergy, nowe instalacje elektryczne powstają tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Kiedy kupują Państwo energię elektryczną, gaz lub ogrzewanie z ekoetykietą EKOenergy, co najmniej 0.10 € (10 eurocentów) na 1 MWh musi zostać przeznaczone na nasz Fundusz Klimatyczny. Finansuje to projekty produkujące czystą energię w społecznościach niezurbanizowanych w krajach rozwijających się. Wybierając EKOenergy, bez wysiłku wspieracie Państwo konkretne zmiany na lepsze.

Projekty finansowane przez nas są wybierane w przejrzystym procesie i przyczyniają się do spełnienia Celów Zrównoważonego Rozwoju (UN Sustainable Development Goals). Te projekty klimatyczne są jednym ze sposobów EKOenergy aby dać od siebie więcej – oznacza to, że kupowanie zielonej energii niesie ze sobą jeszcze więcej korzyści.

4. Audyt i weryfikacja

Ekoetykieta EKOenergy podlega audytom i weryfikacjom prowadzonym przez władze lokalne, jak i państwowe. Jeżeli potrzebne informacje nie są dostępne, niezależny zewnętrzny audytor sprawdza, czy kryteria EKOenergy są spełnione. Więcej informacji na temat naszych kryteriów audytu mogą Państwo znaleźć w pliku EKOenergy – Sieć i etykieta.