Ekoetykieta EKOenergy

Logo-EKOenergy-no-text

Etykieta EKOenergy jest uznanym na całym świecie znakiem jakości dla odnawialnej energii elektrycznej, gazu, ciepła i chłodu. Etykieta EKOenergy jest również narzędziem komunikacji za pomocą którego zarówno osoby prywatne, jak i firmy demonstrują swoje zaangażowanie w odnawialną energię, co zachęca innych do robienia tego samego. Przyspiesza to przejście do świata, w którym 100% wykorzystywanej energii jest odnawialne.

Nasz międzynarodowy i wielojęzyczny zespół z przyjemnością udzieli Państwu dalszych informacji i odpowie na Państwa pytania. Nasze materiały są dostępne w ponad 30 językach.

Kryteria EKOenergy – w skrócie

Energia oznaczona znakiem EKOenergy jest w 100% odnawialna i nie tylko. Oznakowanie ekologiczne dowodzi, że zużywana energia spełnia najwyższe kryteria jakościowe, ustalone przez sieć organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska. Używanie etykiety EKOenergy pomaga również konsumentom wywierać konkretny i dodatkowy wpływ na ochronę środowiska poprzez nasze: Fundusz Klimatyczny i Fundusz Ochrony Środowiska.

1. Wiarygodne śledzenie (tracking) i unikanie podwójnego naliczania

EKOenergy jest odnawialną, zieloną energią. Aby to udowodnić, wymagamy, aby pochodzenie energii było wiarygodnie śledzone i wyklucza podwójne liczenie atrybutów środowiskowych (tzn. jesteśmy absolutnie pewni, że tylko jedna osoba lub firma przypisuje sobie tę samą ilość MWh energii odnawialnej). Dlatego akceptujemy tylko te podmioty, które spełniają kryteria jakościowe Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. W Europie musi się to odbywać poprzez system Gwarancji Pochodzenia (Guarantees of Origin), regulowany przez ustawodawstwo europejskie. W Ameryce Północnej stosujemy REC (Renewable Energy Certificates). W innych miejscach akceptujemy systemy krajowe lub I-REC. Produkcja i zużycie energii muszą odbywać się w granicach tego samego rynku.

2. Wpływ na środowisko

EKOenergy to produkowana w sposób zrównoważony energia odnawialna. Energia opatrzona etykietą EKOenergy musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju określone przez sieć EKOenergy. Energia może być sprzedawana z etykietą EKOenergy po zatwierdzeniu elektrowni, w której została wyprodukowana przez Sekretariat EKOenergy lub Zarząd EKOenergy. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu zatwierdzania, skontaktuj się z Sekretariatem EKOenergy. Zatwierdzenie jest bezpłatne.

Nasze kryteria zrównoważonego rozwoju obejmują następujące aspekty:

  • Energia wiatrowa i słoneczna może być sprzedawana z etykietą EKOenergy jeżeli instalacje nie znajdują się na terenach chronionych lub terenach wylęgu ptactwa. Te same zasady dotyczą energii z instalacji geotermicznych i wodnych.
  • Energia wodna z etykietą EKOenergy pochodzi z instalacji spełniających nasze kryteria zrównoważonego rozwoju. Muszą zabezpieczać one nieprzerwany przepływ wody w zbiornikach wodnych, brać pod uwagę migracje ryb i zostawiać dogodne siedliska dla zwierząt wodnych.
  • W przypadku energii z biomasy, uznajemy tylko energię uzyskaną z odpadów organicznych i leśnych (za wyjątkiem korzeni, pieni drzew i dużych bali drewna). Co najmniej 50% paliwa użytego do instalacji musi być pozyskane z bioodpadów certyfikowanych przez EKOenergy i tylko taka sama część tej energii może zostać sprzedana jako EKOenergy. Energia z biomasy może być wykorzystywana wyłącznie w instalacjach o minimalnej sprawności 75%.
  • Dla biogazu EKOenergy uznaje tylko paliwa uzyskane z odpadów, nie ze roślin energetycznych (roślin wyhodowanych w celu uzyskania biogazu). Akceptowane źródła to na przykład odpady organiczne pochodzące z rolnictwa, miast lub przemysłu. Uznajemy również technologię „power to gas” (technologia używająca energię elektryczną do produkcji gazu), jeżeli energia użyta do produkcji gazu spełnia nasze kryteria dla energii elektrycznej.

3. Dodatkowe działania poprzez nowe projekty dla czystej energii

Stosowanie etykiety EKOenergy prowadzi do rzeczywistych zmian. Dzięki Waszym zakupom energii z oznakowaniem EKOenergy, nowe instalacje powstają tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Za każdym razem, gdy zakupują Państwo energię elektryczną, gaz lub ciepło ze znakiem EKOenergy, kwota min. 0,10 € (dziesięć eurocentów) za MWh zostaje przekazana na rzecz naszego Funduszu Klimatycznego. Fundusz ten finansuje projekty związane z czystą energią w krajach rozwijających się. Wybierając EKOenergy, bez wysiłku przyczyniają się Państwo do konkretnych zmian, które w przeciwnym razie nie mogłyby zajść.

Wszystkie finansowane przez nas projekty są wybierane w przejrzystym procesie i przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Projekty te są jednym ze sposobów EKOenergy aby dać od siebie więcej – dzięki nim, kupowanie zielonej energii niesie ze sobą jeszcze więcej korzyści.

4. Audyt i weryfikacja

Ekoetykieta EKOenergy podlega audytom i weryfikacjom przeprowadzanym zarówno przez władze lokalne, jak i państwowe. Jeżeli niezbędne informacje nie są dostępne, niezależny zewnętrzny audytor sprawdza, czy kryteria EKOenergy są spełnione. Więcej informacji na temat naszych kryteriów audytu mogą Państwo znaleźć w EKOenergy – Sieć i etykieta.