Ekoetykieta EKOenergy

Logo-EKOenergy-no-text

Ekoetykieta EKOenergy to międzynarodowo rozpoznawalny znak jakości dla energii odnawialnej, gazu, ciepła i chłodzenia. Ekoetykieta jest również narzędziem komunikacyjnym i jest wykorzystywana przez osoby prywatne oraz firmy, aby wyrazić swoje zaangażowanie w energię odnawialną, co zachęca innych do tego samego. Pomaga to przyspieszyć przejście na 100% świat energii odnawialnej.

Nasz międzynarodowy i wielojęzyczny zespół z przyjemnością udzieli dalszych informacji i odpowie na Państwa pytania. Nasze materiały są dostępne w ponad 20 językach.

Kryteria EKOenergy – w skrócie

Energia oznaczona etykietą EKOenergy jest zawsze w 100% odnawialna, ale spełnia znacznie więcej niż to. Ekoetykieta dowodzi, że zużywana energia spełnia dodatkowe kryteria ustalone przez sieć organizacji pozarządowych ds. środowiska. Korzystanie z ekoetykiety pomaga również konsumentom wywierać konkretny, dodatkowy wpływ, na przykład poprzez nasz Fundusz Klimatyczny i Fundusz Ochrony Środowiska.

1. Wiarygodne śledzenie (tracking) i unikanie podwójnego naliczania

EKOenergy jest odnawialną, zieloną energią. Aby to udowodnić, wymagamy, aby pochodzenie energii było wiarygodnie śledzone i wykluczenia podwójnego liczenia atrybutów środowiskowych (czyli mamy absolutną pewność, że tylko jedna osoba lub firma może rościć sobie prawo do określonej MWh energii odnawialnej). Dlatego akceptujemy tylko te podmioty, które spełniają kryteria jakościowe Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. W Europie musi się to odbywać poprzez system Gwarancji Pochodzenia (Guarantees of Origin), zgodnie z przepisami europejskimi. W Ameryce Północnej stosujemy REC (Renewable Energy Certificates). W innych miejscach akceptujemy inne wiarygodne metody śledzenia energii, na przykład krajowe systemy certyfikatów atrybutów energetycznych lub I-REC. Produkcja i konsumpcja energii muszą odbywać się w granicach tego samego rynku.

2. Wpływ na środowisko

EKOenergy to energia odnawialna produkowana w sposób zrównoważony. Energia oznaczona etykietą EKOenergy musi spełniać kryteria zrównoważoności ustalone przez Sieć EKOenergy. Zieloną energię można sprzedawać pod etykietą EKOenergy tylko przez sprzedawców EKOenergy, po zatwierdzeniu elektrowni przez Sekretariat EKOenergy lub przez Zarząd EKOenergy. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu zatwierdzania, zapraszamy do skontaktowania się z Sekretariatem EKOenergy. Zatwierdzenie jest bezpłatne.

Nasze kryteria zrównoważonego rozwoju obejmują następujące aspekty:

  • Energia wiatrowa i słoneczna mogą być sprzedawane jako elektryczność oznaczona etykietą EKOenergy, jeśli instalacje znajdują się poza obszarami chronionymi i ważnymi obszarami ptaków. Te same zasady dotyczą energii pochodzącej z instalacji geotermalnych i morskich instalacji energetycznych.
  • Energia wodna z etykietą EKOenergy pochodzi z instalacji, które spełniają kryteria zrównoważoności EKOenergy. Zapewniają one ciągły przepływ, uwzględniają migracje ryb i pozostawiają odpowiednie siedliska dla gatunków wodnych.
  • W przypadku energii z biomasy (do produkcji elektryczności, biogazu i ciepła) akceptujemy tylko wykorzystanie organicznych odpadów pochodzących z rolnictwa, gmin i przemysłu oraz określonych rodzajów biomasy drzewnej (wyłączając korzenie, kikuty i duże kłody). Te zasoby muszą być wykorzystywane w instalacjach o 100% udziale energii odnawialnej.
  • Zatwierdzamy również wszystkie rodzaje gazu odnawialnego, które są wytwarzane poprzez konwersję odnawialnej energii elektrycznej na gaz (power-to-gas), takie jak zielony wodór, o ile energia odnawialna używana do produkcji gazu spełnia nasze kryteria zrównoważoności dla elektryczności.

3. Dodatkowe działania poprzez nowe projekty dla czystej energii i promocję energii odnawialnej

Korzystanie z etykiety EKOenergy przyczynia się do realnych zmian na różne sposoby.

Kiedy używasz energii elektrycznej, gazu lub ciepła oznaczonej etykietą EKOenergy, minimum 0,10 € (dziesięć eurocentów) na MWh trafia do naszego Funduszu Klimatycznego. Dzięki tym wpłatom finansujemy projekty czystej energii w odległych społecznościach w krajach rozwijających się. W ten sposób upewniamy się, że zapotrzebowanie na energię z etykietą EKOenergy prowadzi do nowych instalacji energii odnawialnej w miejscach, w których są one najbardziej potrzebne.

Wszystkie projekty, które finansujemy, są wybierane w procesie transparentnym i przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Projekty te są jednym ze sposobów EKOenergy aby dać od siebie więcej – dzięki nim, kupowanie zielonej energii niesie ze sobą jeszcze więcej korzyści.

Wszyscy konsumenci energii oznaczonej etykietą EKOenergy pomagają nam również podnosić świadomość kwestii zrównoważoności i promować energię odnawialną na całym świecie. Jako inicjatywa organizacji ekologicznych, organizujemy kampanie na rzecz czystej energii i działamy na rzecz przyjaznej klimatowi ustawodawstwa.

4. Audyt i weryfikacja

Sekretariat EKOenergy organizuje coroczny audyt, aby zweryfikować, czy sprzedawane/używane ilości energii oznaczonej etykietą EKOenergy spełniają wszystkie wymagania zawarte w kryteriach EKOenergy. Audyt opiera się na faktach i liczbach, które są certyfikowane lub potwierdzane przez władze publiczne i/lub wiarygodne organizacje certyfikujące zewnętrzne. Więcej informacji na temat naszych kryteriów audytu mogą Państwo znaleźć w EKOenergy – Sieć i etykieta.