Informacje dla konsumentów

Skąd pochodzi energia, którą kupujesz? I jak została wyprodukowana?

Kupując energię z logo EKOenergy będziesz wiedział:

  • w którym państwie Twoja energia została wyprodukowana
  • w jaki sposób została ona wyprodukowana (tzn. energia słoneczna, energia wiatrowa na lądzie, wiatrowa, energia wodna, morska, geotermalna, biomasa). W przypadku energii ze źródeł mieszanych, wymieniony będzie procentowy udział pojedynczych źródeł.

Pozwoli Ci to na przykład na sprowadzanie energii z wybranych państw i źródeł, np. tylko energii wiatrowej lub wodnej.

Nie oznacza to, że te elektrony trafią bezpośrednio do Twojego domu. Oznacza to, że zostaną podłączone dla Ciebie do sieci! Przeczytaj tekst o Świadectwach Pochodzenia, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Wpływ na emisję dwutlenku węgla

© SunEdison

Konsumenci EKOenergy otrzymają również informacje na temat zakupu ekologicznej energii. Dowiedzą się również, czym on nie jest.

  • Jeżeli kupujesz energię wiatrową, nie oznacza to, że za Twoje pieniądze powstanie kolejny wiatrak. Oznacza to, że część ceny jaką płacisz trafia do właściciela wiatraka powodując, że jego przedsięwzięcie staje się (bardziej) opłacalne. Jeżeli kupujesz energię z etykietą EKOenergy, część środków zostanie przeznaczona na inwestycje, które nie byłyby możliwe bez Twojego zakupu.
  • Kupowanie energii z odnawialnych źródeł nie oznacza automatycznie, że światowa emisja dwutlenku węgla spadnie. Konsumenci mogą jednak w ten sposób zredukować swoją osobistą emisję (przez co ślad węglowy tych nie stosujących energii ekologicznej staje się intensywniejszy). Powszechnie uważa się, że stosowanie energii ekologicznej powoduje, że emisja dwutlenku węgla jest równa zeru. Inni wolą oprzeć się na analizie cyklu życiowego instalacji odnawialnego źródła energii (tj. biorąc pod uwagę emisję spowodowaną budową i utrzymaniem jednostki produkcyjnej). EKOenergy nie stosuje własnej metody badania śladu węglowego, lecz analizuje rezultaty specjalistów z tej dziedziny, w szczególności aktywnych w CDP i Greenhouse Gas Protocol (Protokole Gazów Cieplarnianych).

Jesteśmy przekonani, że zakup ekologicznej energii jest jednym z najistotniejszych instrumentów pozwalających nam na pokazanie producentom i politykom, że chcemy zwiększenia ilości odnawialnych źródeł energii.

Informuj tych, którzy nie kupują zielonej energii

EKOenergy będzie również aktywnie promować użycie RE-DISS and EPED residual mix figures dla energii, która nie jest monitorowana.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dla konsumentów EKOenergy, zapoznaj się z sekcją ‘EKOenergia: Sieć i etykieta’‘.