Ekoetykieta dla odnawialnego gazu

EKOenergy logo with gas flame

Odnawialny gaz sygnowany ekoetykietą EKOenergy pochodzi z:gas comes from:

  • każdej uzyskanej w zrównoważony sposób biomasy, a szczególnie bioodpadów, lub;
  • gazu wyprodukowanego w procesie gazyfikacji z użyciem spełniającej kryteria EKOenergy energii elektrycznej (odnawialna technologia power-to-gas).

Do każdej KWh gazu sygnowanego przez EKOenergy producent zobowiązany jest dopłacić co najmniej 0.10 € na Fundusz Klimatyczny. Poprzez ten fundusz EKOenergy finansuje projekty dla energii odnawialnej na całym świecie.

EKOenergy ustala również kryteria śledzenia odnawialnego gazu i unikania podwójnego naliczania.

Czy są Państwo zainteresowani rozpoczęciem produkcji odnawialnego gazu z ekoetykietą EKOenergy w Waszym kraju? Prosimy skontaktować się z nami w celu uzyskania więcej informacji.

Criteria

Materiały: