Kryteria EKOenergy dla energii elektrycznej

Dokument EKOenergy – Governance structure and criteria for electricity opisuje warunki, jakie energia elektryczna musi spełniać, aby otrzymać etykietę EKOenergy. Ten sam dokument również opisuje sposoby, w jakie nasze kryteria są uznawane, zarządzane i uaktualniane.

Aby zobaczyć skrócony opis naszych kryteriów, proszę zobaczyć stronę ekoetykiety EKOenergy.

Oryginalna wersja kryteriów EKOenergy dla energii elektrycznej została uznana w lutym 2013 r. W tamtym czasie braliśmy pod uwagę wyłącznie Europę. W 2015 r. dodaliśmy małe uzupełnienie, które dało nam możliwość używania naszych kryteriów również poza Europą. W 2020 r. aktualizowaliśmy nasze kryteria dla energii wodnej, a obecnie jesteśmy w trakcie przeglądu naszych kryteriów dla bioenergii.

Poza kryteriami dla energii elektrycznej, opracowaliśmy również kryteria dla odnawialnego gazu oraz odnawialnego ogrzewania i klimatyzacji.

Criteria for electricity

Contact us for versions in various other languages.