The solar panels installed for the municipality of Espartinas

EKOenergy z lokalnych instalacji energetycznych

Użytkownicy energii odnawialnej pozyskiwanej z instalacji miejscowych (systemów wydzielonych lub podłączonych do sieci energetycznej) również mogą korzystać z ekoetykiety EKOenergy.

Na tej stronie znajdziecie Państwo warunki, jakie muszą być spełnione dla tego rodzaju energii.

Energia elektryczna – wymagania ogólne

Off-grid EKOenergy ecohotel Mas La Llum

Instalacje muszą spełniać nasze kryteria zrównoważonego rozwoju.

Ponadto:

  • Jeżeli roczna produkcja wynosi powyżej 200 MWh, użytkownik musi wpłacić co najmniej 0.10€/KWh na nasz Fundusz Klimatyczny. W przypadku energii wodnej, użytkownik musi również wpłacić 0.10€/KWh na nasz Fundusz Środowiskowy.
  • Jeżeli roczna produkcja wynosi więcej niż 1000 MWh, użytkownik musi podpisać umowę licencyjną.
  • Jeżeli roczna produkcja wynosi mniej niż 200 MWh, wpłaty na nasz Fundusz klimatyczny są dobrowolne. Wpłaty te są rekomendowane, ponieważ pomagają finansować zrównoważone projekty dla odnawialnej energii w krajach rozwijających się.

Dodatkowe wymagania dla systemów podłączonych do sieci energetycznej.

  • Użytkownik musi posiadać kontrakt na energię sygnowaną przez EKOenergy dla instalacji odnawialnej energii, do której jest podłączony.
  • Jeżeli system przyłączony posiada licznik wsteczny (opomiarowanie netto), ekoetykieta EKOenergy nie może być użyta dla energii, która została wcześniej dodana do sieci. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy właściciel może wykazać, że nie zostały wcześniej wystawione żadne certyfikaty śledzenia (np. Gwarancji Pochodzenia) dla tej energii, lub jeżeli certyfikaty śledzenia zostały wcześniej użyte w imieniu właściciela.

Lokalna produkcja ogrzewania i chłodzenia

Użytkownicy energii korzystający w własnych źródeł odnawialnego ogrzewania i chłodzenia (instalacji wydzielonych lub podłączonych do sieci elektrycznej) również mogą korzystać z ekoetykiety EKOenergy, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • Użyty gaz i/lub energia elektryczna posiada ekoetykietę EKOenergy.
  • Podwójne naliczanie musi być unikane.

Proszę zobaczyć nasze kryteria dla ogrzewania i chłodzenia lub skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji.