Odnawialne ogrzewanie i chłodzenie

Picture of an industrial heat pump

Następujące rodzaje ogrzewania mogą otrzymać ekoetykietę EKOenergy:

  • ogrzewanie wyprodukowane przez pompy ciepła napędzane odnawialną energią pozyskaną ze zrównoważonych źródeł i którego sezonowy współczynnik wydajności (Seasonal Coefficient of Performance – SCOP) wynosi 3.40 lub więcej.
  • ogrzewanie uzyskane z odpadów cieplnych lub chłodniczych, czyli ogrzewania lub chłodzenia, które zostałyby wydalone do powietrza lub wody i zmarnowane. Instalacje odzyskujące ciepło powinny używać zrównoważonej, odnawialnej energii. Odpady cieplne wywodzące się z paliw kopalnych i energii nuklearnej nie mogą być zaakceptowane w żadnym wypadku.
  • ogrzewanie geotermalne lub słoneczne pozyskane z instalacji spełniających nasze kryteria zrównoważonego rozwoju.
  • ogrzewanie wyprodukowane z odnawialnego gazu spełniającego wymogi EKOenergy.

Do każdej megawatogodziny (MWh) ogrzewania sygnowanego ekoetykietą EKOenergy dostawca dopłaca co najmniej 0.10 € (dziesięć eurocentów) na Fundusz Klimatyczny EKOenergy. Środki te zostaną zużyte do finansowania projektów, które stymulują kolejne inwestycje w odnawialną energię i które pomagają zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UN Sustainable Development Goals).

Nasze kryteria dotyczą również rzetelnego śledzenia i unikania podwójnego naliczania.

Te same zasady dotyczą, w stosownych przypadkach, chłodzenia.

Kryteria

Czy są Państwo zainteresowani rozpoczęciem produkcji odnawialnego ogrzewania i chłodzenia z ekoetykietą EKOenergy w Waszym kraju? Prosimy skontaktować się z nami w celu uzyskania więcej informacji.

Dalszy rozwój:

Jesteśmy obecnie w trakcie przeglądu naszych kryteriów dla bioenergii. W wyniku tego procesu nasze kryteria dla ogrzewania mogą zostać poszerzone, aby obejmować poszczególne rodzaje ciepła wyprodukowanego z biomasy. Prosimy skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji.