Odnawialne ogrzewanie i chłodzenie

Picture of an industrial heat pump

Oznakowanie ekologiczne EKOenergy posiada kryteria dla odnawialnego ogrzewania i chłodzenia. Następujące rodzaje odnawialnego ogrzewania lub chłodzenia mogą być opatrzone naszym oznakowaniem ekologicznym:

  • Odnawialne ogrzewanie i chłodzenie, które są wytwarzane z bioenergii w 100% odnawialnych instalacjach energetycznych (bez współspalania z paliwami nieodnawialnymi) i tylko w zakresie wykorzystanej bioenergii, która pochodzi z dobrze zdefiniowanych kategorii, takich jak pozostałości z rolnictwa, przemysłu spożywczego i leśnictwa.
  • Odnawialne ogrzewanie i chłodzenie produkowane z gazu spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju EKOenergy.
  • Ogrzewanie wytwarzane za pomocą pomp ciepła zasilanych energią odnawialną, które spełniają kryteria EKOenergy i mają sezonowy współczynnik wydajności (SCOP) wynoszący 3,40 lub więcej.
  • Odzyskane ogrzewanie i chłodzenie, które w przeciwnym razie rozproszyłoby się w powietrzu lub wodzie, pod warunkiem, że instalacja odzysku ogrzewania wykorzystuje energię odnawialną, która spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju EKOenergy. (Ogrzewanie odpadowe pochodzące z produkcji energii kopalnej i jądrowej jest wykluczone).
  • Ogrzewanie geotermalne lub ogrzewanie słoneczne z instalacji, które znajdują się poza ważnymi obszarami bioróżnorodności i obszarami ochrony przyrody.

Do każdej megawatogodziny (MWh) ogrzewania sygnowanego ekoetykietą EKOenergy dostawca dopłaca co najmniej 0.10 € (dziesięć eurocentów) na Fundusz Klimatyczny EKOenergy. Poprzez swój Fundusz Klimatyczny, EKOenergy przyznaje środki na projekty związane z energią odnawialną w krajach rozwijających się. Wszystkie finansowane projekty pomagają w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Nasze kryteria dotyczą również rzetelnego śledzenia i unikania podwójnego naliczania.

Są Państwo zainteresowani rozpoczęciem produkcji odnawialnego ogrzewania i chłodzenia z ekoetykietą EKOenergy? Zapraszamy do skontaktowania się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

Kryteria EKOenergy dla odnawialne ogrzewania i chłodzenia