Jak sprzedawać EKOenergy?

piggybank with EKOenergy logo

Dostawcy i sprzedawcy Certyfikatów Atrybutów Energii (Energy Attribute Certificates – EAC’s) mogą sprzedawać energię sygnowaną ekoetykietą EKOenergy, jeżeli spełniają wszystkie poniższe kryteria:

Podpisanie Umowy Licencyjnej jest bezpłatne. Opłaty i składki dla EKOenergy są zależne od ilości sprzedanej energii EKOenergy.

Kryteria wymienione w naszej Umowie Licencyjnej i poszczególnych katalogach kryteriów dotyczą poniższych aspektów:

  • śledzenie, unikanie podwójnego naliczania i informacja konsumencka
  • zrównoważony rozwój
  • dodatkowość i wpłaty na Fundusz Klimatyczny EKOenergy
  • audyt i weryfikacja

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego, jak używać ekoetykiety EKOenergy w komunikacji, prosimy zobaczyć Nasze Logo w Twojej Komunikacji lub ściągnąć książkę firmową EKOenergy.