Jak sprzedawać EKOenergy?

piggybank with EKOenergy logo

Dostawcy energii, sprzedawcy Certyfikatów Atrybutów Energii (CAE) oraz firmy ułatwiające pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (takie jak organizatorzy umów Power Purchase Agreements, agregatorzy, instalatorzy paneli fotowoltaicznych itp.) mogą oferować energię z etykietą EKOenergy, jeśli:

  • sprzedawca podpisał i stosuje się do Umowy EKOenergy („Umowa Licencyjna”)
  • sprzedawca spełnia kryteria wymienione w naszym katalogu kryteriów

Podpisanie Umowy EKOenergy jest bezpłatne. Opłaty i składki EKOenergy są uzależnione od zużytych ilości EKOenergy.

Umowa EKOenergy i nasze kryteria dla elektryczności, gazu, ciepła i zimna obejmują następujące aspekty:

  • Zrównoważoność
  • Śledzenie, unikanie podwójnego liczenia i informowanie konsumentów
  • Dodatkowość, zwłaszcza poprzez wpłacanie na Klimatyczny Fundusz EKOenergy i poprzez wsparcie działań EKOenergy na rzecz promocji energii odnawialnej na całym świecie
  • Audytowanie i weryfikacja

Czy chcą Państwo pracować z oznakowaniem EKOenergy?