Umowa EKOenergy

Aby uzyskać prawo do wprowadzania i sprzedaży energii z etykietą EKOenergy, firmy energetyczne muszą podpisać Umowę EKOenergy („Umowę Licencyjną”).

W niektórych sytuacjach konsumenci, którzy chcą korzystać z EKOenergy z własnych instalacji energii odnawialnej, również muszą podpisać niniejszą Umowę. Więcej informacji można znaleźć na stronie EKOenergy z instalacji na miejscu lub kontaktując się z nami.

Zachęcamy Państwa do wysłania wypełniony i podpisany dokument pocztą elektroniczną do sekretariatu EKOenergy. My odeślemy podpisaną wersję zwrotną, a Pańska firma zostanie wymieniona na naszej stronie internetowej. Jeśli wolą Państwo wersję papierową, 2 wypełnione i podpisane kopie muszą zostać wysłane na nasz adres pocztowy.

Umowa EKOenergy po angielsku

Zachęcamy Państwa, aby zapoznać się z wersją pdf Umowy EKOenergy („Umowa Licencyjna”).

Umowy EKOenergy w innych językach