Monitoring i gwarancja pochodzenia

Monitorowanie energii elektrycznej

Energia elektryczna nie może być monitorowana wzdłuż przewodów elektrycznych. Oznacza to, że : nikt nie może mieć gwarancji, że „otrzymuje elektrony z firmy lub elektrowni z której chce otrzymywać”. Jednak można opracować „system księgowania” rejestrujący ile która firma wprowadziła do sieci elektronów i wyszczególnić jak ta energia została wyprodukowana. Można również w dosyć prosty sposób umieścić w rejestrze dodatkową kolumnę, wskazującą dla kogo została ona podłączona do sieci. Pozwoli to konsumentom mieć pewność, że ta energia jest rozprowadzana poprzez sieć „w ich imieniu”.

Gwarancja Pochodzenia

Pod koniec lat 90-tych systemy nadawanie etykiet ekologicznych takie jak Bra Miljöval i Norppaenergia były jednymi z pierwszych prób stworzenia systemu gwarantującego autentyczność pochodzenia.

Jako, że miały promować energię pochodzącą z określonych elektrowni musiały opracować dla nich metodę monitorowania energii elektrycznej. Pierwszym systemem na skalę europejską był RECS: Renewable Electricity Certificate System, dobrowolny system opracowany przez sektor energetyczny.

Obecnie został on zastąpiony przez oficjalny system Gwarancji Pochodzenia wprowadzony po raz pierwszy artykułem 5 Dyrektywy 2001/77/EC z 27 września 2001 o promocji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energii. System ten został dokładniej określony w art. 15 Dyrektywa 2009/28/EC z 23 kwietnia 2009 o promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z dyrektywą europejską wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej muszą posiadać oficjalny rejestr pozwalający potwierdzić pochodzenie każdej MWh energii odnawialnej. To potwierdzenie jest gwarancją pochodzenia. Nikt nie może sprzedać konsumentowi zielonej energii nie bez gwarancji pochodzenia, a po jej sprzedaniu gwarancja ta musi zostać anulowana (usunięta z systemu). Informowanie konsumenta i unikanie podwójnego księgowania to główne cele tego systemu.

EKOenergia korzysta z europejskiego systemu gwarancji pochodzenia. Jednocześnie, EKOenergia chce wywierać nacisk na wszystkie państwa, aby wszędzie stosowano równie restrykcyjne i przejrzyste przepisy systemu gwarancji pochodzenia. W przypadku państw spoza Unii Europejskiej EKOenergia może zaakceptować inne systemy gwarantujące autentyczność pochodzenia o ile spełniają surowe kryteria.

Śledzenie pośrednie

Jeżeli niektórzy ludzie płacą, aby mieć zieloną energię to musi być pewność, że produkt ten znajduje się w sieci. Oto gdzie „śledzenie pośrednie” ma zastosowanie: tj. energia w sieci minus monitorowany stan energii.

Państwa członkowskie stają się tego coraz bardziej świadome. Wiele z nich stworzyło wspólną strukturę umożliwiającą analizowanie śledzeń pośrednich, a coraz więcej Państw członkowskich wprowadza przepisy prawne aby określić, które wyniki śledzenia pośredniego powinny być brane pod uwagę. Jest to istotne aby wiadomo było co dostawca energii ma wystawić na rachunku elektrycznym(Artykuł 3(9) Dyrektywy 2009/72/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 Lipca 2009 dotyczących wspólnych reguł dla wewnętrznego rynku energii) oraz dla organizacji badających swój ślad węglowy (CDP, Greenhouse Gas Protocol,…)

Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia pośredniego: przeczytaj RE-DISS project

Import – eksport

EKOenergy może pochodzić z innego kraju niż kraj konsumpcji (możemy do tego doprowadzić poprzez import, albo poprzez anulowanie gwarancji pochodzenia w innym kraju). Szczegółowe kryteria zostały zawarte w rozdziale 10.2 i 10.3 tekstu ‚EKOenergia: Sieć i etykieta’.

W dalszej części tekstu wyjaśniamy co powyższe kryteria oznaczają dla dostawców w praktyce.

Należy pamiętać, że import to wyjątek, a EKOenergy stanowi w większości sprzedaż krajową. Kryteria EKOenergy określają również, że konsument musi być zawsze poinformowany o kraju pochodzenia EKOenergy.

Origin Where can it be consumed? How
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Transfer according to EECS rules.
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL All other countries Possible via ex-domain cancellation
EU countries not mentioned above Only consumption in own country. Until the EKOenergy Board decides otherwise. This decision will be communicated via this webpage. Cancellation of Guarantees of Origin in country of origin.
Turkey Only consumption in own country. Cancellation of I-REC
All other countries (i.e. not EEA, not CH, not Turkey) Not yet acceptable as EKOenergy. Until the EKOenergy Board decides otherwise based on the criteria listed in Chapter 10.1 of the Text ‚EKOenergia: Sieć i etykieta’

.

Dalsze informacje

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących monitorowania, przeczytaj Rozdiał 10 ‚EKOenergia: Sieć i etykieta’.