EKOenergy dla Yves Rocher

2.05.2017

Część działalności grupy Rocher jest obecnie obsługiwana przez EKOenergy

Z dumą informujemy o dołączeniu grona użytkowników EKOenergy we Francji nowego konsumenta – Groupe Rocher. Od początku roku 2017, połowa zużycia energii elektrycznej grupy Rocher we Francji stanowi EKOenergy.

Groupe Rocher zawsze była świadoma swojej odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Od dawna stara się zredukować wpływ swojej działalności na środowisko do minimum, np. poprzez certyfikację swojego pierwszego zakładu produkcyjnego zgodnie ze standardami ISO 14 001 w 1997 roku.

Już w roku 1998 w trosce o zachowanie różnorodności biologicznej pól w obszarze „La Gacilly” o wielkości blisko 55 hektarów, firma postawiła na uprawę organiczną. Co więcej, główne punkty logistyczne znajdujące się w Bretanii, zasilane są dwoma kotłami opalanymi drewnem, oszczędzając w efekcie 1.600 ton CO2 rocznie. Ponadto od 2015 r. Grupa uruchomiła ambitny program, w którym jednym z celów jest stopniowe zwiększanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. Cel ten został potwierdzony na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) w Paryżu, w której Groupe Rocher wzięła aktywny udział.

To co przykuło uwagę Groupe Rocher, to nasza praca w zakresie ekosystemów rzecznych. Starannie selekcjonujemy najbardziej zrównoważone elektrownie wodne, a dzięki naszemu Funduszowi Środowiskowemu, wspieramy projekty przywracające naturalny ekosystem rzek. Jesteśmy idealną odpowiedzią na długotrwałe zobowiązanie Group Rocher do zachowania bioróżnorodności i zrównoważonego zarządzania zasobami.

To co również przyciągnęło do nas Groupe Rocher, to nasz międzynarodowy format. Groupe Rocher ma długą tradycję wspierania projektów społecznych i ekologicznych w wielu krajach. Teraz, poprzez zakup energii certyfikowanej jako EKOenergy, firma współtworzy Fundusz Klimatyczny EKOenergy. Pieniądze z tego funduszu są wykorzystywane do wspierania walki z ubóstwem energetycznym.

I wreszcie, poprzez używanie EKOenergy, Grupa Rocher stała się również inspirującym przykładem na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Przełączenie się na energię odnawialną to ruch nie do powstrzymania, a każdy z nas może przyspieszyć ten proces.