EKOenergy: One label, six goals SDGs

Nasze wyniki

Działania EKOenergy mają na celu ochronę natury i walkę za zmianami klimatycznymi, w szczególności poprzez pomoc konsumentom w przejściu na energię w 100% zrównoważoną i odnawialną. Od naszego założenia w roku 2013 przeszliśmy długą drogę. Nasz początkowy progres jest opisany w naszym raporcie: EKOenergy’s First 5 years – 2013-2018 (Pierwsze 5 lat EKOenergy – 2013-2018).

Promujemy odnawialną energię na całym świecie poprzez kontakty z dużymi konsumentami energii i kooperację z organizacjami środowiskowymi i sieciami CSR. Nasz Fundusz Klimatyczny wspiera projekty dla odnawialnej energii mające na celu zmiejszenie ubóstwa energetycznego w krajach rozwijających się. Nasz Fundusz Środowiskowy finansuje projekty restoracji uszkodzonych ekosystemów rzecznych.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób oznakowanie ekologiczne EKOenergy przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), można znaleźć w publikacji Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN DESA) SDG Good Practices.

Rozwijanie narzędzi wzmacniających pozycję konsumenta

W wielu częściach świata rola konsumenta na rynku energetycznym jest ograniczona. Wybór zielonej energii lub aktywny wpływ na przejście w stronę energii odnawialnej jest trudny, a czasem nawet niemożliwy. EKOenergy bierze udział w opracowywaniu narzędzi, które dają konsumentom więcej opcji. Oto niektóre z naszych najważniejszych osiągnięć:

  • Wnieśliśmy znaczący wkład w rozwój Wytycznych z Zakresu 2 Protokołu Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol). Stworzyliśmy skrócone wersje tego dokumentu z informacjami dla konkretnych krajów w 19 językach.
  • Byliśmy jedną z pierwszych organizacji, które oficjalnie uznały I-REC, międzynarodowy standard dla certyfikatów odnawialnej energii. I-REC umożliwia śledzenie energii poza Europą i Stanami Zjednoczonymi, a my byliśmy jedną z pierwszych organizacji używających tego standardu w krajach takich jak Chiny czy Brazylia.
  • Stworzyliśmy wiele materiałów informacyjnych o zielonej energii, a w szczególności o zakupie odnawialnej energii. Wiele z naszych publikacji dostępnych jest w wielu językach. Na przykład, nasz kurs online – Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting (Zielona Energia – kupno odnawialnej energii elektrycznej dla LEED i rozliczania z emisji węglowych), który stworzyliśmy we spółpracy z LEED i US Green Building Council, dostępny jest w 4 językach. Ciągle publikujemy materiały informacyjne, takie jak ulotki i artykuły dostępne w wielu językach dzięki naszym zaangażowanym tłumaczom wolontariuszom.

Promowanie świata w 100% zrównoważonego

Energia sygnowana przez EKOenergy jest już dostępna w ponad 70 krajach na całym świecie. Coraz więcej firm używa naszego logo na swoich produktach, aby pokazać swoje zaangażowanie w zrównoważoną środowiskowo energi

W związku z coraz większą widocznością i pozytywnym wpływem, jesteśmy w stanie włożyć więcej wysiłku w działania na rzecz uczynienia odnawialnych źródeł energii normą. Oprócz naszych konkretnych wyników, promujemy również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako środka wspierającego działania na rzecz klimatu.

Jesteśmy członkiem Climate Action Network (Europa), kampanii Global 100% RE, oraz IRENA’s Coalition for Action. Mieliśmy swoj wkład w wiele publikacji nt. wykonalności świata odnawialnego w 100% i wspieramy akcje i kampanie przeciwko dotacjom dla paliw kopalnych.

Ochrona różnorodności biologicznej

River_restoration_vihti people on bridge

Angażujemy firmy energetyczne i konsumentów energii w regularny dialog na temat wpływu produkcji energii na naturę. Jako członek projektu LIFE Freshabit, stworzyliśmy naszą stronę internetową Hydropower’s nature z wieloma informacjami o tym, jak energia wodna wpływa na ekosystemy rzeczne.

Używając energię sygnowaną etykietą EKOenergy, duzi komercyjni konsumenci tworzą połączenie pomiędzy ich celami redukcji dwutlenku węgla i ich zaangażowaniem w ochronę środowiska i bioróżnorodności („Biznes i Bioróżnorodność”).

Finansujemy szeroki wachlarz projektów mających na celu promowanie bioróżnorodności rzecznej. Na każdą megawatogodzinę (MWh) sprzedaną jako energia wodna EKOenergy, składka o wartości co najmniej 0.10€ jest wpłacana na Fundusz Klimatyczny EKOenergy. Wpłaty te używane są w celu finansowania projektów, które koncentrują się na usuwaniu barier dla migracji ryb, restoracji tarlisk, i wielu innych. Aby dowiedzieć się więcej, mogą Państwo zobaczyć naszą stronę o Funduszu Środowiskowym.

Projekty czystej energii dla zmniejszania ubóstwa

Solar_panels_installing_on_roof_Myanmar

Za każdą MWh sprzedanej energii ze znakiem EKOenergy, co najmniej 0,10€ (dziesięć eurocentów) trafia do naszego Funduszu Klimatycznego. Dzięki tym wpłatom finansujemy nowe projekty czystej energii (głównie projekty energii słonecznej) łagodzące ubóstwo energetyczne.

Projekty te przyczyniają się również do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Mogą Państwo przeczytać więcej o tym jak EKOenergy przyczynia się do realizacji Globalnych Celów w publikacji UN DESA dotyczącej Dobrych Praktyk SDG.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do sprawdzenia naszej strony o Funduszu Klimatycznym.

Jak mogą nam Państwo pomóc zrobić więcej

Nasze wyniki nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia, z naszymi projektami bazującymi na wsparciu tysięcy konsumentów enegii z etykietą EKOenergy. Mogą nam Państwo pomóc osiągnąć jeszcze więcej wybierając energię z etykietą EKOenergy oraz przekonując znajomych i współpracowników do tego samego.

Aby znaleźć więcej informacji, zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i LinkedIn.