EKOenergy: One label, six goals SDGs

Nasze wyniki

first Five-year-report EKOenergy cover photo

Działania EKOenergy mają na celu ochronę natury i walkę za zmianami klimatycznymi, w szczególności poprzez pomoc konsumentom w przejściu na energię w 100% zrównoważoną i odnawialną. Od naszego założenia w roku 2013 przeszliśmy długą drogę. Nasz początkowy progres jest opisany w naszym raporcie: EKOenergy’s First 5 years – 2013-2018 (Pierwsze 5 lat EKOenergy – 2013-2018).

Promujemy odnawialną energię na całym świecie poprzez kontakty z dużymi konsumentami energii i kooperację z organizacjami środowiskowymi i sieciami CSR. Nasz Fundusz Klimatyczny wspiera projekty dla odnawialnej energii mające na celu zmiejszenie ubóstwa energetycznego w krajach rozwijających się. Nasz Fundusz Środowiskowy finansuje projekty restoracji uszkodzonych ekosystemów rzecznych.

Rozwijanie narzędzi wzmacniających pozycję konsumenta

W wielu częściach świata rola konsumenta na rynku energetycznym jest ograniczona. Wybór zielonej energii lub aktywny wpływ na przejście w stronę energii odnawialnej jest trudny, a czasem nawet niemożliwy. EKOenergy bierze udział w opracowywaniu narzędzi, które dają konsumentom więcej opcji. Oto niektóre z naszych najważniejszych osiągnięć:

  • wnieśliśmy znaczący wkład w rozwój Wytycznych z Zakresu 2 Protokołu Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol). Stworzyliśmy skrócone wersje tego dokumentu z informacjami dla konkretnych krajów w 19 językach.
  • byliśmy jedną z pierwszych organizacji, które oficjalnie uznały I-REC, międzynarodowy standard dla certyfikatów odnawialnej energii. I-REC umożliwia śledzenie energii poza Europą i Stanami Zjednoczonymi, a my byliśmy jedną z pierwszych organizacji używających tego standardu w krajach takich jak Chiny czy Brazylia.
  • stworzyliśmy wiele materiałów informacyjnych o zielonej energii, a w szczególności o zakupie odnawialnej energii. Wiele z naszych publikacji dostępnych jest w wielu językach. Na przykład, nasz kurs online – Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting (Zielona Energia – kupno odnawialnej energii elektrycznej dla LEED i rozliczania z emisji węglowych), który stworzyliśmy we spółpracy z LEED i US Green Building Council, dostępny jest w 4 językach. Ciągle publikujemy materiały informacyjne, takie jak ulotki i artykuły dostępne w wielu językach dzięki naszym zaangażowanym tłumaczom wolontariuszom.

Promowanie świata w 100% zrównoważonego

Energia sygnowana przez EKOenergy jest już dostępna w ponad 60 krajach na całym świecie. Coraz więcej firm używa naszego logo na swoich produktach, aby pokazać swoje zaangażowanie w zrównoważoną środowiskowo energię.

Jesteśmy członkiem Climate Action Network (Europa), kampanii Global 100% RE, oraz IRENA’s Coalition for Action. Mieliśmy swoj wkład w wiele publikacji nt. wykonalności świata odnawialnego w 100% i wspieramy akcje i kampanie przeciwko dotacjom dla paliw kopalnych.

Ochrona różnorodności biologicznej

River_restoration_vihti people on bridge

Angażujemy firmy energetyczne i konsumentów energii w regularny dialog na temat wpływu produkcji energii na naturę. Jako członek projektu LIFE Freshabit, stworzyliśmy naszą stronę internetową Hydropower’s nature z wieloma informacjami o tym, jak energia wodna wpływa na ekosystemy rzeczne.

Używając energię sygnowaną etykietą EKOenergy, duzi komercyjni konsumenci tworzą połączenie pomiędzy ich celami redukcji dwutlenku węgla i ich zaangażowaniem w ochronę środowiska i bioróżnorodności („Biznes i Bioróżnorodność”).

Finansujemy szeroki wachlarz projektów mających na celu promowanie bioróżnorodności rzecznej. Na każdą megawatogodzinę (MWh) sprzedaną jako energia wodna EKOenergy, składka o wartości co najmniej 0.10€ jest wpłacana na Fundusz Klimatyczny EKOenergy. Wpłaty te używane są w celu finansowania projektów, które koncentrują się na usuwaniu barier dla migracji ryb, restoracji tarlisk, i wielu innych. Aby dowiedzieć się więcej, mogą Państwo zobaczyć naszą stronę o Funduszu Środowiskowym.

Projekty czystej energii dla zmniejszania ubóstwa

Solar_panels_installing_on_roof_Myanmar

Na każdą sprzedaną megawatogodzinę (MWh) energii z etykietą EKOenergy, co najmniej 0.10€ przeznaczanych jest na nasz Fundusz Klimatyczny. Dzięki tym wpłatom finansujemy nowe projekty dla odnawialnej energii (głównie energii słonecznej) , co wspiera zrównoważony rozwój i zmniejsza ubóstwo energetyczne.

Aby dowiedzieć się więcej, prosimy zobaczyć naszą stronę o Funduszu Klimatycznym.

Jak mogą nam Państwo pomóc zrobić więcej

Nasze wyniki nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia, z naszymi projektami bazującymi na wsparciu tysięcy konsumentów enegii z etykietą EKOenergy. Mogą nam Państwo pomóc osiągnąć jeszcze więcej wybierając energię z etykietą EKOenergy oraz przekonując znajomych i współpracowników do tego samego.

Aby znaleźć więcej informacji, mogą nas Państwo obserwować na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i LinkedIn.