Wspieranie i promowanie energii odnawialnej

Etykieta EKOenergy funkcjonuje jako narzędzie promujące wykorzystanie energii odnawialnej. Rosnące zapotrzebowanie na energię z etykietą EKOenergy zwiększa naszą widoczność i pozwala nam dotrzeć do coraz większej liczby osób, organizacji i firm, w tym różnych interesariuszy sektora energetycznego.

Nasz stały wzrost w coraz większym stopniu przyciąga również zainteresowanie większych klientów korporacyjnych. Daje nam to wiele okazji do powtórzenia apelu o świat zasilany w 100% energią odnawialną i podkreślenia znaczenia rozwoju odnawialnych źródeł energii w harmonii z naturą.

Zużycie energii z etykietą EKOenergy zwiększa pozytywny wpływ EKOenergy każdego roku. Aby przeczytać o namacalnym wpływie, jaki wywieramy dzięki użytkownikom i sprzedawcom EKOenergy, zachęcamy do sprawdzenia naszej strony Funduszu Klimatycznego lub przejrzenia naszego ostatniego newslettera.

Przyczynianie się do rozwoju rynku

Jednym z aspektów objętych naszymi kryteriami jest rzetelne śledzenie energii i unikanie podwójnego liczenia.

Zachęcamy istniejące instrumenty i systemy śledzenia do współpracy lub koordynacji w celu uniknięcia podwójnego śledzenia i uproszczenia procesów dla lokalnych i międzynarodowych konsumentów energii. W krajach, w których nie ma ugruntowanych rynków śledzenia atrybutów energii, EKOenergy promuje dialog między odpowiednimi stronami i dzieli się informacjami.

Na przestrzeni lat EKOenergy przyczyniła się do rozwoju wytycznych Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance oraz do działań kilku grup roboczych IRENA Coalition for Action. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy promowali umowy dotyczące energii odnawialnej w krajach takich jak Rosja i Brazylia, a pierwszy zakup energii odnawialnej oparty na I-REC w Chinach był oznaczony etykietą EKOenergy.

Wspieranie przywództwa

Cover page of EKOenergy's publication

Zachęcanie do przywództwa i przyspieszenie transformacji energetycznej to ważne aspekty naszej pracy.

Wybierając energię z etykietą EKOenergy, konsumenci nie tylko idą o krok dalej, ale także pomagają nam utorować drogę dla innych.

Wybierając odnawialne źródła energii z etykietą EKOenergy w krajach, w których kupowanie energii odnawialnej nie jest jeszcze powszechne, konsumenci ułatwili nam kontakt z lokalnymi firmami energetycznymi, tak jak miało to miejsce w krajach takich jak Indie, Brazylia, Rosja i Chiny. Przyczynia się to do zwiększenia dostępności zielonych kontraktów dla wszystkich konsumentów.

Na rozwiniętych rynkach energii odnawialnej wybór dodatkowej etykiety jakości jest również ważnym komunikatem. Pomaga to wzbudzić zainteresowanie tematami związanymi z naszym oznakowaniem ekologicznym wśród rosnącej liczby firm energetycznych i konsultantów oraz zachęca ich do uczynienia EKOenergy bardziej dostępną również dla ich klientów.

Nasza publikacja One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy wyjaśnia, w jaki sposób korzystanie z EKOenergy przyczynia się do 5 wymiarów przywództwa, niezależnie od wielkości i sektora przedsiębiorstw, i ilustruje to konkretnymi przypadkami użytkowników.

Podnoszenie świadomości w celu wzmocnienia pozycji konsumentów

Jednym ze sposobów promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest dzielenie się informacjami. Skupiamy się na pozytywnych krokach: EKOenergy wzmacnia każdy krok we właściwym kierunku, duży lub mały. Zachęcamy konsumentów do wyboru odnawialnych źródeł energii i opieramy się na tym wyborze, dodając dodatkowy pozytywny wpływ. W ten sposób podnosimy świadomość i wzmacniamy pozycję konsumentów.

EKOenergy przyłączyła się do procesów takich jak konsultacje w sprawie kryteriów LEED Green Building Standard dotyczących wykorzystania energii odnawialnej, a także przygotowaliśmy kursy na temat wykorzystania zielonej energii elektrycznej dla LEED. Dołączyliśmy do kampanii i działań Climate Action Network Europe w celu promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i jesteśmy w kontakcie z CDP i RE100 w sprawie technicznych kryteriów pozyskiwania energii odnawialnej przez dużych konsumentów korporacyjnych na całym świecie.

Wystąpienia na konferencjach i webinariach

Photo: Marijn de Wijs

EKOenergy jest otwarta na współpracę przy wydarzeniach i kampaniach branżowych. Przemawialiśmy i moderowaliśmy sesje na różnych konferencjach, aby dotrzeć do międzynarodowej publiczności. Często dzielimy się informacjami podczas indywidualnych spotkań online z konsumentami energii, przemawiamy podczas wydarzeń, dołączamy i realizujemy kampanie komunikacyjne oraz organizujemy spotkania z innymi interesariuszami rynku, aby dotrzeć do większej liczby konsumentów.

  • Od ponad 10 lat uczestniczymy w corocznym spotkaniu REC Market Meeting, często jako oficjalne stowarzyszenie wspierające konferencję. Jesteśmy również organizacją wspierającą I-REC Standard Conference.
  • EKOenergy jest również członkiem platformy RE-Source, organizatora konferencji RE-Source.
  • EKOenergy była członkiem wspierającym trzech konferencji Corporate Energy Series.
  • Wcześniej prezentowaliśmy się na wydarzeniach naszych sprzedawców i jesteśmy otwarci na współpracę z Państwa firmą!

Zasięg poprzez kampanie informacyjne

Opracowujemy kampanie komunikacyjne, które często trwają przez rok. Poprzez te kampanie promujemy wykorzystanie energii odnawialnej w określonych sektorach. Na przykład w ostatnich latach przygotowaliśmy kampanie skupiające się na przemyśle modowym, browarach, firmach kosmetycznych i sektorze gier wideo.

Regularnie łączymy siły z innymi organizacjami pozarządowymi w celu promowania działań na rzecz klimatu i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dołączyliśmy do kampanii Protect Our Winters (POW) Finland, wsparliśmy kampanię Irti Turpeesta („Ręce precz od torfu”) Fińskiego Stowarzyszenia Ochrony Przyrody, regularnie uczestniczymy w demonstracjach Fridays for Future i wspieramy kampanie internetowe członków CAN (Climate Action Network) Europe.

Zachęcanie młodzieży do udziału w transformacji energetycznej

W ostatnich latach Sekretariat EKOenergy gościł ponad 150 wolontariuszy i stażystów. Wolontariusze wspierają działania EKOenergy, docierając w swoich językach i wzywając do działań na rzecz klimatu, co zapewnia im umiejętności przydatne w życiu zawodowym.

Wielu naszych długoterminowych wolontariuszy pochodzi z programu Europejskiego Korpusu Solidarności (ESC), finansowanego przez UE programu umożliwiającego młodzieży (w wieku 18-30 lat) z UE i krajów sąsiednich wolontariat w innym kraju.