Fundusz Ochrony Środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska

Wolontariusze renaturyzują rzekę w projekcie sfinansowanym poprzez Fundusz fińskiej Ekoenergii.

Za każdą megawatogodzinę (MWh) sprzedaną przez EKOenergię w formie energii wodnej, minimum 10 eurocentów przechodzi do funduszu ochrony środowiska EKOenergii. Pieniądze z tego funduszu przeznaczone są na finansowanie projektów renaturyzacji rzek.

Jednakże, te projekty nie będą  zarządzane przez EKOenergię. EKOenergia ma zamiar wspierać i dołączyć do istniejących już inicjatyw. Pieniądze z Funduszu Ochrony Środowiska mogą na przykład służyć do współfinansowania projektów wspieranych przez władze.

Projects of 2015

Early 2015, we had collected 52,000 euro in the Environmental Fund. This money originates from the sales of EKOenergy labeled hydropower in 2014, and from some extra donations. Eleven organisations reacted to our Call for Projects. We asked for projects from Northern Europe, as this is where our labeled hydropower has been produced and sold in 2014. An independent jury helped us to select the four most suitable projects. The money will be given to projects in Central Finland (23,000€), South-West Finland (15,000€), South-East Finland (10,000€) and Latvia (4,000€). Click here for more information. We will keep you informed about the implementation of the projects.

W oparciu o doświadczenie

Pomysł na Fundusz Ochrony Środowiska nie jest nowy, ale został skopiowany z krajów skandynawskich, gdzie podobne fundusze istnieją już od początku tego stulecia. W Finlandii, pieniądze pochodzące ze sprzedaży energii wodnej Ekoenergii zostały zainwestowane na budowę przepław rybnych i na odbudowywanie tarlisk dla ryb wędrownych. Fińska Ekoenergia ma zamiar połączyć się z nową międzynarodową EKOenergią do końca 2013 roku, a wspólne doświadczenie przyczyni się do tworzenia udanych projektów w całej Europie.