Freshabit LIFE odnawia siedliska słodkowodne w Finlandii

FRESHABIT logo

EKOenergy i Fińskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody (Finnish Association for Nature Conservation) biorą udział w projekcie Unii Europejskiej LIFE dla siedlisk słodkowodnych, który realizowany jest w latach 2016-2022. Metsähallitus (Fińska Służba Leśna i Parkowa) koordynuje ten project na dużą skalę. Inni partnerzy to m.in. państwowe i lokalne władze, jak również organizacje pozarządowe. Celem projektu FRESHABIT jest poprawa stanu ekologicznego jezior, rzek i strumieni w Finlandii. Używane metody obejmują fizyczną restorację rzek, jak również badania i edukację środowiskową.

Jaka jest rola EKOenergy w tym projekcie?

Mówimy o wpływie energii wodnej na środowisko

W ramach naszego projektu rozpowszechniamy informacje o wpływie energii wodnej na naturę i możliwościach jego ograniczania.

  • zorganizowaliśmy seminarium na temat migracji ryb. Materiały dostępne są na stronie: sll.fi/kalatieseminaari.
  • stworzyliśmy łatwą do zrozumienia stronę internetową na temat wpływu wytwarzania energii wodnej na naturę, i o tym, jak można ograniczać jego negatywne skutki. Większość materiałów na stronie jest w języku fińskim, lecz niektóre działy są dostępne również po angielsku. Zapraszamy do obejrzenia www.vesivoimanluonto.org.
  • każdego roku spotykamy się z wieloma konsumentami energii i zachęcamy ich do wzięcia pod uwagę wpływu ich konsumpcji energii na środowisko.
  • w 2018r. założyliśmy kampanię promocyjną dla energii wodnej.

Zaktualizowaliśmy kryteria EKOenergy dotyczące energii wodnejria for hydropower

Jako część naszego projektu Freshabit zauktualizowaliśmy kryteria EKOenergy dla energii wodnej. Uaktualnione kryteria znajdują się w rozdziale 8.3.C naszej strony kryteria dla energii elektrycznej z etykietą EKOenergy.

LIFE?

Logo_Life_Natura2000

Program LIFE jest instrumentem finansowania UE wspierającym projekty dotyczące środowiska i zmian klimatycznych. Komponent programu LIFE „Natura i bioróżnorodność” współfinansuje najlepsze projekty środowiskowe. Skupia się on na wprowadzaniu Europejskiej Dyrektywy ds. Ptaków i Siedlisk i zarządzaniu siecią Natura 2000. Natura 2000 jest europejską siecią ważnych obszarów przyodniczych.

Freshabit LIFE jest największym projektem LIFE kiedykolwiek realizowanym w Finlandii.