Dlaczego warto wybrać energię z etykietą EKOenergy?

Istnieje wiele powodów, aby wybierać energię z etykietą EKOenergy

Nasza ekologiczna etykieta non-profit może być łączona ze wszystkimi rodzajami energii odnawialnej i wszystkimi metodami jej pozyskiwania. Istnieje wiele powodów, aby wybierać energię z etykietą EKOenergy. Oto kilka z nich.

EKOenergy umożliwia konsumentom energii aktywne uczestnictwo w transformacji energetycznej

Jako konsument energii nie są Państwo jedostką postronną w procesie transformacji energetycznej. Wybierając energię odnawialną, aktywnie sygnalizują Państwo rynkowi swoje zapotrzebowanie na czystą energię i działają przeciwko spalaniu paliw kopalnych.

Korzystanie z energii z etykietą EKOenergy to sposób, aby pójść jeszcze dalej, zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych. To skuteczne narzędzie wprowadzania dodatkowych kryteriów zrównoważonego rozwoju w sektorze i pomoc konsumentom w przyczynianiu się do nowych projektów związanych z czystą energią.

Konsumenci energii z etykietą EKOenergy pomagają nam jako inicjatywie środowiskowej w promowaniu przepisów przyjaznych klimatowi i podnoszeniu świadomości na całym świecie.

EKOenergy jest łatwe w użyciu

EKOenergy upraszcza wyszukiwanie energii, która ma minimalny wpływ na środowisko. Korzystanie z zielonej energii oznaczonej etykietą EKOenergy umożliwia uwzględnienie wszystkich pięciu wymiarów przywództwa określonych w dokumencie „Przywództwo biznesowe w przejściu na odnawialną energię elektryczną” opracowanym przez RE100, Climate Group i CDP.

Nasza ekologiczna etykieta non-profit może być łączona ze wszystkimi rodzajami źródeł energii odnawialnej, takimi jak zielone taryfy (czyli tradycyjne umowy dotyczące energii odnawialnej, w tym umowy dotyczące energii elektrycznej dla gospodarstw domowych), rozdzielone zakupy Certyfikatów Atrybutów Energii (EACs), umowy o zakup energii (PPAs) oraz odnawialne źródła energii produkowane na miejscu.

Energia oznaczona etykietą EKOenergy jest używana w ponad 70 krajach, a liczba naszych autoryzowanych sprzedawców rośnie każdego roku.

EKOenergia ma minimalny wpływ na środowisko

Nasza ekologiczna etykieta jest inicjatywą organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i nie ma innego celu niż promowanie działań na rzecz klimatu i ochrony różnorodności biologicznej.

Chcemy, aby energia odnawialna była zgodna z naturą. EKOenergy ustala dodatkowe kryteria zrównoważonego pochodzenia energii odnawialnej, gazu, ciepła lub chłodu, jako środek minimalizacji negatywnego wpływu na ekosystemy.

Na przykład energia wiatrowa oznaczona etykietą EKOenergy pochodzi z turbin wiatrowych zlokalizowanych poza obszarami ważnych dla ptaków, a energia hydropower oznaczona etykietą EKOenergy pochodzi z elektrowni wodnych, które uwzględniają migrację ryb i dynamikę rzek. Za każde MWh energii hydropower oznaczonej etykietą EKOenergy przeznacza 0,10 € (dziesięć eurocentów) na projekty odbudowy rzek.

EKOenergy pozyskuje fundusze na nowe projekty związane z energią odnawialną

Wybierając EKOenergy, pomagają Państwo również finansować projekty energii odnawialnej w krajach rozwijających się. Za każdą megawatogodzinę (MWh) energii z etykietą EKOenergy, 0,10€ (dziesięć eurocentów) trafia do Funduszu Klimatycznego EKOenergy. Poprzez nasz Fundusz Klimatyczny finansujemy projekty mające na celu złagodzenie ubóstwa energetycznego i zapewnienie zrównoważonej energii tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Wszystkie finansowane projekty są wybierane w transparentny sposób i realizowane przez doświadczone organizacje. Te projekty przyczyniają się do realizacji wielu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

EKOenergy w komunikacji

Etykieta ekologiczna stanowi narzędzie, dzięki któremu firmy i jednostki mogą wyrazić swoje zaangażowanie w energię odnawialną. Korzystanie z logo informuje i zachęca innych do podjęcia podobnych działań. Logo EKOenergy jest łatwo rozpoznawalne i posiada międzynarodową ochronę.

Zakup energii oznaczonej etykietą EKOenergy daje prawo do korzystania z logo w komunikatach, materiałach marketingowych, produktach i obiektach. Etykieta EKOenergy jest rozpoznawana w wielu krajach i użytkowana przez stale rosnącą liczbę firm z różnych sektorów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Księgą Znaku (Brandbook), aby uzyskać więcej informacji na temat tego, kiedy, gdzie i jak mogą Państwo używać logo EKOenergy.

EKOenergy umożliwia dodatkowość i przywództwo

WWiele firm, które stosują praktyki zrównoważone, wybiera energię oznaczoną etykietą EKOenergy, aby pójść o krok dalej i wywrzeć dodatkowy pozytywny wpływ. Korzystając z EKOenergy, pomagą Państwo światu przejść w 100% na energię odnawialną.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikację One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystanie z EKOenergy pomaga firmom, niezależnie od ich wielkości, sektora, zużycia czy położenia geograficznego, podejmować dodatkowe kroki w pięciu wymiarach przywództwa określonych w dokumencie Business leadership in the transition to renewable electricity, opublikowanym przez RE100, Climate Group i CDP.

W ostatnich latach coraz więcej firm z grupy RE100 oraz inne duże użytkowniczki energii zaczęły korzystać z EKOenergy jako elementu swojego przywództwa w promowaniu energii odnawialnej.

Tutaj mogą Państwo przeczytać więcej o EKOenergia dla Państwa firmy.

Więcej o naszej pracy