Dlaczego kupować energię z etykietą EKOenergy?

Wiele powodów, dla których warto kupować energię sygnowaną etykietą EKOenergy

Isnieje wiele powodów, dla których warto kupować energię sygnowaną etykietą EKOenergy. Wymieniamy tutaj kilka z nich.

Cover page of EKOenergy's publication

Jako konsumenci energii, nie są Państwo jedynie obserwatorami przepływu energii. Kupując odnawialną energię, aktywie sygnalizują Państwo zapotrzebowanie na zieloną energię, przyczyniając się w ten sposób do zaprzestania spalania paliw kopalnych. Użytkując energię sygnowaną przez EKOenergy możemy zajść znacznie dalej, zarówno jako firma, jak i gospodarstwo domowe.

Ekoetykieta ułatwia znalezienie źródeł energii mających minimalny wpływ na środowisko. Wnosi ona dodatkowe kryteria zrównoważonego rozwoju do sektora energii i pomaga przyczynić się do powstania nowych projektów dla zielonej energii.

Ekoetykieta może być łączona z każdym sposobem pozyskiwania odnawialnej energii: tradycyjnymi kontraktami na energię, łącznie z kontraktami dla gospodarstw domowych, korporacyjnymi umowami zakupu energii (Power Purchase Agreements) oraz własnymi, miejscowymi instalacjami energetycznymi – wszystkie one mogą być sygnowane ekoetykietą EKOenergy.

EKOenergy dla klimatu i natury

EKOenergy pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi i sprzyja ochronie różnorodności biologocznej. Energia elektryczna i gaz sygnowane etykietą EKOenergy pochodzą z instalacji, ktore spełniają nasze kryteria zrównoważonego rozwoju. Kryteria te gwarantują ich minimalny wpływ na lokalne środowisko. Inaczej mówiąc, EKOenergy uznaje tylko te elektrownie, które w najmniejszym stopniu szkodzą lokalnemu ekosystemowi.

Kiedy kupują Państwo EKOenergy, pomagają Państwo również finansować projekty dla odnawialnej energii w krajach rozwijających się. Na każdą megawatogodzinę (MWh) użytej energii z etykietą EKOenergy, 0.10 € (dziesięć eurocentów) zostaje wpłacone na nasz Fundusz Klimatyczny. Fundusz ten finansuje projekty zwalczające ubóstwo energetyczne i dostarczające produkcję zielonej energii tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Dla każdej megawatogodziny sprzedanej energii wodnej z etykietą EKOenergy, kolejne dziesięć eurocentów zostaje przeznaczone na projekty restoracji środowisk rzecznych.

EKOenergy i rozliczanie emisji dwutlenku węgla

Protokół Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Procol), CDP i LEED zachęcają firmy, aby robiły więcej niż „tylko kupowały zieloną energię”. Dzięki EKOenergy można więc zrobić dodatkowy krok w przyspieszeniu światowej transformacji w energię w 100% odnawialną. Oprócz wspierania dodatkowych projektów dla odnawialnej energii osiąganych dzięki naszemu Funduszowi Klimatycznemu, wspierają Państwo również działania EKOenergy w promowaniu przyjaznym środowisku rozwiązań prawnych i energii odnawialnej na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat reguł dotyczących rozliczania emisji dwutlenku węgla i o tym, jak EKOenergy je spełnia, proszę zobaczyć naszą stronę o rozliczaniu z emisji dwutlenku węgla z EKOenergy.

EKOenergy dla komunikacji

EKOenergy jest narzędziem dla firm i osób, które pozwala na pokazanie swojego zaangażowania w odnawialną energię. Używanie naszego logo informuje innych i daje dobry przykład, zachęcając do tego samego. Logo EKOenergy jest łatwo rozpoznawalne i chronione na różnych kontynentach.

Zakup energii sygnowanej etykietą EKOenergy zapewnia prawo do używania naszego logo w narzędziach komunikacji, materiałach marketingowych, produktach i obiektach. Etykieta EKOenergy jest rozpoznawana w wielu krajach i użytkowana przez stale rosnącą liczbę firm z różnych sektorów.

EKOenergy dla dodatkowości i przywództwa

Coal chimney with painted windturbine

Firmy najbardziej przyjazne środowisku wybierają EKOenergy, bo idziemy o krok dalej. Używając EKOenergy, pomagają Państwo w światowej przemianie w energię w 100% odnawialną i inspirują Państwo innych swoim zaangażowaniem w zrównoważony rozwój. W 2018r. sześć firm z RE100 zaczęło używać EKOenergy, aby przewodzić w promowaniu energii odnawialnej.

Fundusz Klimatyczny EKOenergy zapewnia dodatkowe korzyści poprzez finansowanie projektów dla czystej energii w krajach rozwijających się. Działania te pomagają zwalczać ubóstwo energetyczne. Projekty te spełniają wiele Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), co nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy.

Mogą Państwo rówież wspierać EKOenergy jako inicjatywę środowiskową promującą prawo przyjazne klimatowi i globalną świadomość na temat zrównoważonego rozwoju. Tutaj mogą Państwo przeczytać więcej o EKOenergy dla firm.

Więcej o naszej pracy