EKOenergy won European Citizen's Prize

Uznanie przez międzynarodowe standardy

Uznane na arenie międzynarodowej narzędzie do promowania transformacji energetycznej

Międzynarodowe standardy, takie jak Greenhouse Gas Protocol i organizacje takie jak CDP i RE100, wyraźnie zachęcają konsumentów do objęcia przywództwa poprzez korzystanie z energii odnawialnej i robienie więcej. Dodatkowe kroki napędzają światową transformację energetyczną i Pańska firma też może to zrobić, kupując energię z etykietą EKOenergy.

Energia elektryczna z etykietą EKOenergy doskonale wpisuje się w działania firm i organizacji, które przestrzegają innych standardów zrównoważonego rozwoju i systemów oceny: np. Global Reporting Initiative, Science Based Targets, Covenant of Mayors itp.

W 2020 r. Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN DESA) zaprezentował, w jaki sposób etykieta EKOenergy wzmacnia pozycję konsumentów energii w swoich Dobrych Praktykach SDG: Kompilacja historii sukcesu i wniosków wyciągniętych z wdrażania SDG. EKOenergy jest prezentowana na stronach 46, 50-52.

Normy i organizacje związane z EKOenergy

Nordic Swan Ecolabel i oznakowanie ekologiczne UE

Program Nordic Swan Ecolabel został ustanowiony w 1989 roku przez Nordycką Radę Ministrów jako dobrowolny program oznakowania ekologicznego dla krajów: Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji. Program Nordic Swan Ecolabel obejmuje 59 grup produktów, w tym ponad 200 rodzajów produktów.

Kilka z niedawno zatwierdzonych tekstów kryteriów przyznaje dodatkowe punkty za korzystanie z energii elektrycznej z etykietą EKOenergy, takie jak kryteria dla firm poligraficznych i materiałów drukowanych oraz kryteria dla usług gastronomicznych i obiektów konferencyjnych.

Niektóre teksty kryteriów oznakowania ekologicznego UE przyznają również punkty za wykorzystanie energii oznakowanej ekologicznie, a w większości krajów europejskich EKOenergy jest jedynym dostępnym oznakowaniem ekologicznym. European Ecolabel for Tourist Accommodation Services (tj. hotele, hostele,…) przyznaje dodatkowe punkty, jeśli kontrakt na energię elektryczną jest oznakowany ekologicznie przez niezależny podmiot i jeśli oznakowanie promuje inwestycje w nowe odnawialne źródła energii. EKOenergy spełnia te wymagania.

Green Key

Green Key, prestiżowe, międzynarodowe oznakowanie ekologiczne dla obiektów turystycznych, zaleca wybór ekologicznej energii elektrycznej i przyznaje za to dodatkowe punkty hotelom i hostelom. Green Key wyraźnie wymienia EKOenergy jako oznakowanie ekologiczne, które wnosi dodatkową wartość do kontraktów na energię elektryczną: „Jeśli jest to możliwe, zachęca się przedsiębiorstwa do rozważenia zakupu energii elektrycznej z oznakowaniem ekologicznym. Oznacza to, że energia elektryczna jest nie tylko odnawialna, ale oznakowanie ekologiczne zapewnia również, że jest weryfikowana przez stronę trzecią i spełnia dodatkowe kryteria zrównoważonego rozwoju, np. uwzględnia różnorodność biologiczną, finansuje projekty zwalczające ubóstwo energetyczne, nowe projekty czystej energii elektrycznej itp. Przykładami oznakowań ekologicznych energii elektrycznej są EKOenergy, Green-e, Bra Miljöval itp.”

Greenhouse Gas Protocol

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

Greenhouse Gas Protocol jest światowym standardem rozliczania emisji dwutlenku węgla. Energia elektryczna z etykietą EKOenergy zawsze spełnia wymagania Wytycznych Zakresu 2 Protokołu Gazów Cieplarnianych. EKOenergy przygotowała podsumowanie wytycznych Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance i przetłumaczyła je na 19 języków.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Greenhouse Gas Protocol odnosi się do EKOenergy, zachęcamy do sprawdzenia EKOenergy i rozliczanie emisji dwutlenku węgla. Nasze podsumowanie i jego tłumaczenia są dostępne na tej samej stronie.

CDP

cdp-logo

CDP współpracuje z 6000 największych korporacji na świecie, pomagając im w obliczaniu emisji dwutlenku węgla i opracowywaniu skutecznych strategii redukcji emisji dwutlenku węgla.

Na stronach 15 i 16 swojej publikacji Rachunkowość emisji zakresu 2 (tj. emisji związanych z produkcją zakupionej energii elektrycznej) CDP pisze:

RE100-report-image

„Etykiety ekologiczne to sposób dla firm, aby zrobić więcej ze swoimi produktami. Wytyczne GHG Protocol Scope 2 wymieniają etykietę EKOenergy jako opcję, ponieważ jest to znak jakości, który jest uzupełnieniem certyfikatów śledzenia. Energia elektryczna sprzedawana z etykietą EKOenergy spełnia surowe kryteria środowiskowe i pozyskuje fundusze na nowe projekty związane z energią odnawialną. Zaangażowanie, przejrzystość i „czyny nie słowa” to ważne zasady pracy EKOenergy”.

Raport Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity przygotowany przez RE100, CDP i Climate Group odnosi się do „międzynarodowego znaku EKOenergy, który zwalcza ubóstwo energetyczne poprzez Fundusz Klimatyczny i zapewnia dodatkowe gwarancje środowiskowe w celu ochrony przyrody i siedlisk” (strona 19).

LEED

LEED logo USGBC

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to system oceny zielonych budynków. LEED wymienia EKOenergy jako jedną z najlepszych dostępnych opcji, a jego system oceny przyznaje dodatkowe punkty budynkom wykorzystującym energię elektryczną z etykietą EKOenergy.

Europejska wersja standardu LEED wyraźnie zaleca stosowanie energii elektrycznej z etykietą EKOenergy. W rezultacie budynki dążące do uzyskania certyfikatu LEED mogą uzyskać dodatkowe punkty, jeśli energia elektryczna wykorzystywana w tym budynku jest oznaczona etykietą EKOenergy.

Poza Europą korzystanie z EKOenergy wiąże się również z dodatkowymi punktami i jest oceniane indywidualnie dla każdego przypadku.

Więcej informacji na temat EKOenergy dla LEED można znaleźć w kursie online: Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting.

WWF Green Office

Program WWF Green Office zaleca zakup zielonej energii elektrycznej z oznakowaniem ekologicznym. W większości krajów EKOenergy jest jedynym dostępnym oznakowaniem ekologicznym dla energii elektrycznej.