EKOenergy won European Citizen's Prize

Uznanie przez międzynarodowe standardy

Narzędzie o międzynarodowym uznaniu do promowania transformacji energetycznej

Międzynarodowe standardy, takie jak Protokół Gazów Cieplarnianych, oraz organizacje, takie jak CDP i RE100, wyraźnie zachęcają konsumentów do przejmowania przywództwa poprzez korzystanie z energii odnawialnej i podejmowanie dodatkowych działań. Dodatkowe kroki napędzają światową transformację energetyczną i Pańska firma też może to zrobić, kupując energię z etykietą EKOenergy.

Energia oznaczona etykietą EKOenergy doskonale wpisuje się w strategie firm i organizacji, które stosują inne standardy i systemy oceny zrównoważonego rozwoju, takie jak Global Reporting Initiative, Science Based Targets, Pakt Burmistrzów itp.

W 2020 roku Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN DESA) przedstawił, jak etykieta EKOenergy umożliwia konsumentom energetycznym działanie w zakresie Zrównoważonych Celów Rozwoju, publikując raport pt. SDG Good Practices: A compilation of success stories and lessons learned in SDG implementation. EKOenergy jest przedstawione na stronach 46, 50-52.

Normy i organizacje związane z EKOenergy

Nordic Swan Ecolabel i Etykieta Ekologiczna UE

Program Nordic Swan Ecolabel został ustanowiony w 1989 roku przez Radę Ministrów Nordyckich jako dobrowolny program etykietowania ekologicznego dla krajów Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji. Nordycka Etykieta Ekologiczna obejmuje 59 grup produktów, w tym ponad 200 rodzajów produktów.

Wiele z ostatnio zatwierdzonych tekstów kryteriów przyznaje dodatkowe punkty za użycie energii oznaczonej etykietą EKOenergy, takie jak kryteria dla firm poligraficznych i drukowanych materiałów oraz kryteria dla usług gastronomicznych i obiektów konferencyjnych.

Niektóre teksty kryteriów oznakowania ekologicznego UE przyznają punkty za użycie energii oznaczonej etykietą ekologiczną, a w większości krajów europejskich EKOenergy jest jedyną dostępną etykietą ekologiczną. Etykieta Ekologiczna UE dla Usług Zakwaterowania Turystycznego (takich jak hotele, hostele, …) przyznaje dodatkowe punkty, jeśli umowa na dostawę energii jest oznaczona etykietą ekologiczną przez niezależną jednostkę i jeśli etykieta ekologiczna promuje inwestycje w nową zdolność wytwórczą energii odnawialnej. EKOenergy spełnia te wymagania.

Green Key

Green Key, prestiżowe, międzynarodowe oznakowanie ekologiczne dla obiektów turystycznych, zaleca wybór ekologicznej energii elektrycznej i przyznaje za to dodatkowe punkty hotelom i hostelom. Green Key wyraźnie wymienia EKOenergy jako oznakowanie ekologiczne, które wnosi dodatkową wartość do kontraktów na energię elektryczną: „Jeśli jest to możliwe, zachęca się przedsiębiorstwa do rozważenia zakupu energii elektrycznej z oznakowaniem ekologicznym. Oznacza to, że energia elektryczna jest nie tylko odnawialna, ale oznakowanie ekologiczne zapewnia również, że jest weryfikowana przez stronę trzecią i spełnia dodatkowe kryteria zrównoważonego rozwoju, np. uwzględnia różnorodność biologiczną, finansuje projekty zwalczające ubóstwo energetyczne, nowe projekty czystej energii elektrycznej itp. Przykładami oznakowań ekologicznych energii elektrycznej są EKOenergy, Green-e, Bra Miljöval itp.”

Greenhouse Gas Protocol

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

The Greenhouse Gas Protocol to standard światowy do rachunkowości emisji dwutlenku węgla. Elektryczność oznaczona etykietą EKOenergy zawsze spełnia wymagania Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. EKOenergy przygotowała streszczenie Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance i przetłumaczyła je na 19 języków.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Greenhouse Gas Protocol odnosi się do EKOenergy, zachęcamy do sprawdzenia EKOenergy i rozliczanie emisji dwutlenku węgla. Nasze podsumowanie i jego tłumaczenia są dostępne na tej samej stronie.

CDP

cdp-logo

CDP współpracuje z 6000 największych korporacji na świecie, pomagając im w obliczaniu emisji dwutlenku węgla i opracowywaniu skutecznych strategii redukcji emisji dwutlenku węgla.

Na stronach 15 i 16 swojej publikacji Rachunkowość emisji zakresu 2 (tj. emisji związanych z produkcją zakupionej energii elektrycznej) CDP pisze:

RE100-report-image

„Etykiety ekologiczne to sposób dla firm, aby zrobić więcej ze swoimi produktami. Wytyczne GHG Protocol Scope 2 wymieniają etykietę EKOenergy jako opcję, ponieważ jest to znak jakości, który jest uzupełnieniem certyfikatów śledzenia. Energia elektryczna sprzedawana z etykietą EKOenergy spełnia surowe kryteria środowiskowe i pozyskuje fundusze na nowe projekty związane z energią odnawialną. Zaangażowanie, przejrzystość i „czyny nie słowa” to ważne zasady pracy EKOenergy”.

Raport Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity przygotowany przez RE100, CDP i Climate Group odnosi się do „międzynarodowego znaku EKOenergy, który zwalcza ubóstwo energetyczne poprzez Fundusz Klimatyczny i zapewnia dodatkowe gwarancje środowiskowe w celu ochrony przyrody i siedlisk” (strona 19).

LEED

LEED logo USGBC

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to system oceny zielonych budynków. LEED wymienia EKOenergy jako jedną z najlepszych dostępnych opcji, a jego system oceny przyznaje dodatkowe punkty budynkom wykorzystującym energię elektryczną z etykietą EKOenergy.

Europejska wersja standardu LEED wyraźnie zaleca stosowanie energii elektrycznej z etykietą EKOenergy. W rezultacie budynki dążące do uzyskania certyfikatu LEED mogą uzyskać dodatkowe punkty, jeśli energia elektryczna wykorzystywana w tym budynku jest oznaczona etykietą EKOenergy.

Poza Europą korzystanie z EKOenergy wiąże się również z dodatkowymi punktami i jest oceniane indywidualnie dla każdego przypadku.

Więcej informacji na temat EKOenergy dla LEED można znaleźć w kursie online: Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting.

WWF Green Office

Program WWF Green Office zaleca zakup zielonej energii elektrycznej z oznakowaniem ekologicznym. W większości krajów EKOenergy jest jedynym dostępnym oznakowaniem ekologicznym dla energii elektrycznej.