Comisia de arbitraj

Soluționarea conflictelor

Oricine poate depune o plângere împotriva unei decizii (sau a absenței unei decizii) a Consiliului EKOenergy sau împotriva modului în care sunt implementate normele EKOenergy. Plângerea trebuie adresată Consiliului EKOenergy și va fi adusă în atenția Grupului Consultativ.

Consiliul EKOenergy trebuie să răspundă în termen de 3 luni reclamațiilor venite din partea:

  • Membrilor rețelei EKOenergy;
  • Companiilor care comercializează produse EKOenergy;
  • Producătorilor de energie electrică (sau a reprezentanților acestora), în cazul deciziilor privind eligibilitatea dispozitivului lor de producție.

În cazul in care autorii plângerii nu sunt de acord cu răspunsul Consiliului și aparțin uneia dintre cele 3 categorii menționate mai sus, aceștia pot înainta cazul Comisiei de arbitraj.

Compoziție și procedură

Comisia de arbitraj este formată din minim 3 experți propuși de către Grupul consultativ și numiți de către Consiliul EKOenergy. Numirea este valabilă timp de 5 ani.

În Comisia de arbitraj, un loc este rezervat pentru un expert în probleme de mediu și unul pentru un expert în energie electrică regenerabilă. Grupurile de părți interesate vor avea oportunitatea de a propune candidați. Cel puțin un membru al Comisiei de arbitraj trebuie să fie jurist (Diplomă de Master în Drept).

Procedura de arbitraj EKOenergy se va baza pe reguli de arbitraj deja existente, cum ar fi regulile Curții Europene de Arbitraj. Comisia de arbitraj pronunță o decizie finală în termen de 6 luni de la data în care i-a fost înaintat un caz. O plângere nu suspendă validitatea deciziei pronunțate.

Comisia de arbitraj va soluționa, de asemenea, disputele privind Acordul de licență EKOenergy dacă – și în măsura în care – EKOenergy și titularul de licență au convenit asupra acestui aspect în Acordul de licență.

Comisia de arbitraj va deveni operațională în termen de cel mult 2 ani de la primele vânzări de produse EKOenergy, adică până în data de 15 iunie 2015.