Clima

rural-electrification

Finanțarea proiectelor pentru climă

Pentru fiecare MWh de EKOenergy vândut, o contribuție de minim 0, 10 euro (10 eurocenți) va fi făcută la Fondul pentru Climă EKOenergy. Acel Fond va fi folosit în cel mai eficient mod posibil pentru a stimula investițiile în energie electrică regenerabilă.

Consiliul EKOenergy decide în mod regulat cum vor fi utilizați banii din Fondul pentru Climă, luând în considerare recomandările părților interesate și, în special, recomandările companiilor furnizoare de EKOenergy, ONG-urilor de mediu și Grupulului consultativ EKOenergy.

Pentru a fi cât mai eficient posibil, EKOenergy nu va pune în practică inițiative proprii, ci va utiliza mecanismele și instrumentele deja existente.

Posibile măsuri sunt:

  • Investiții în energia eoliană și solară din țările în curs de dezvoltare, dacă acestea sunt în conformitate cu criteriile standard gold (www.cdmgoldstandard.org). Dacă proiectele susținute ar duce la credite de carbon, acestea vor fi anulate (proporțional) pentru a evita contabilizarea în partidă dublă.
  • Investiții în proiecte de energie eoliană și solară din țările europene cu un potențial ridicat pentru dezvoltarea de energie electrică regenerabilă, dar care nu dispun de resurse
  • Proiecte de energie electrică regenerabilă la scară mică cu o valoare adăugată de mediu și socială mare.
  • Anularea creditelor de carbon europene la apariția semnelor de deficit pe piață.

EKOenergy Full Power

În contextul energiei electrice regenerabile, specialiștii folosesc termenul „adiționalitate” atunci când se referă la capacitatea de producție regenerabilă suplimentară sau la reducerea suplimentară a emisiilor de gaze cu efect de seră, în comparație cu o limită de bază care ar fi avut loc în condițiile actuale de piață și a cadrului legal existent (inclusiv sprijin public).
Una dintre soluțiile oferite de EKOenergy celor care doresc să stimuleze „adiționalitatea” este EKOenergy Full Power. EKOenergy Full Power este opțiunea EKOenergy cu o contribuție mai mare la Fondul pentru Climă. Contribuția pe MWh trebuie să fie suficientă pentru a asigura capitalul propriu pentru o investiție într-o capacitate de producție regenerabilă (de preferință solară sau eoliană), în măsură să producă 1 MWh de energie electrică regenerabilă de-a lungul duratei sale de viață. Valoarea exactă a contribuției va depinde de proiectele selectate și va scădea, cel mai probabil, în timp.