Urmărire și Garanții de Origine

Urmărirea energiei electrice

Energia electrică nu poate fi urmărită de-a lungul rețelei electrice. Acest lucru înseamnă că: nimeni nu poate avea garanția că „primește electroni de la compania sau unitatea de producție pe care o preferă.” Însă, se poate instala un sistem pentru a garanta că anumiți electroni au fost puși pe rețea și se poate crea un sistem care să permită consumatorilor să „afirme” că acești electroni au fost puși pe rețea „pentru ei”.

Politicienii au hotărât că din motive de protecţie a consumatorului, precum şi din motive ecologice, este util să se ofere oamenilor oportunitatea de a alege.

Pentru a face acest lucru posibil, sistemele “rezervă şi revendică” au fost dezvoltate. Acestea sunt baze de date în cadrul cărora producătorii pot înregistra sau rezerva cât au produs, când au fabricat produsele şi cum le-au produs. Vânzătorii de energie electrică şi consumatorii de energie electrică îşi pot folosi bazele de date pentru a “revendica” un anumit tip de electricitate care le aparţine.

  Vezi, de asemenea şi clipul nostru video despre urmărirea electricităţii

Garanții de Origine

În Europa, certificatele de urmărire se numesc Garanţii de Origine. Nimeni nu poate vinde energie electrică verde către un consumator final dacă nu are o Garanţie de Origine, iar la vânzarea de energie electrică verde, Garanţia de Origine trebuie să fie reziliată (eliminată din sistem). Informarea consumatorilor şi evitarea dublei numărări este obiectivul principal al acestui sistem. Acest lucru înseamnă că nimeni altcineva din Europa în afară de tine nu poate pretinde utilizarea aceleiaşi energii electrice verzi.

Registrele naţionale de Garanţii de Origine sunt conduse de entităţi stabilite de către stat precum autorităţile de reglementare sau operatorii de reţele.

Temeiul juridic al sistemului este art. 15 al Directivei 2009/28/EC din Aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Certificate I-REC

Pentru ţări din afara Europei (Spaţiul Economic European + Elveţia), EKOenergy poate accepta alte sisteme de urmărire existente, dacă acestea îndeplinesc criterii stricte. Pentru vânzări în Turcia şi Asia, acceptăm certificate I-REC. Standardul Internaţional REC este o organizaţie non-profit care lucrează pentru a furniza sisteme REC în toată lumea. Vezi www.irecstandard.org pentru mai multe detalii.

Noi am stabilit următoarele reguli adiţionale pentru certificate I-REC:

  • Certificatele trebuie să fie folosite/reziliate în decursul a 1 an după producerea energiei electrice. Acest lucru este mai mult sau mai puţin în linie cu ‚Îndrumare către Protocolul Gazelor cu Efect de Seră, Domeniul 2’, care spune la pagina 60 că „Toate instrumentele contractuale folosite în metode bazate pe piaţă pentru domeniul de aplicare 2 contabilitate vor fi eliberate şi valorificate cât mai aproape posibil de perioada de consum a energiei la care se aplică instrumentul”.
  • EKOenergy permite certificatele I-REC pentru consum doar în aceeaşi ţară în care a fost produsă şi energia electrică.

Import – export

EKOenergy poate proveni dintr-o altă ţară decât ţara de consum (fie prin import, fie prin rezilierea Garanţiilor de Origine din altă ţară). Capitolele 10.2 şi 10.3 din textul ‘EKOenergy – Reţea şi etichetă’ stabilesc criteriile pentru aceste cazuri.

Pentru mai multe informaţii despre furnizorii de energie electrică, oferim mai jos o imagine de ansamblu despre ce înseamnă aceste criterii în practică.

Reţine că importul – exportul nu reprezintă regula, ci mai degrabă excepţia. Cele mai multe dintre vânzările EKOenergy sunt de natură casnică. De asemenea, criteriile EKOenergy specifică faptul că utilizatorul trebuie întotdeauna să fie informat despre ţara de origine a energiei electrice achiziţionată.

Origine Unde poate fi folosită? Cum
Ţări cu sisteme de urmărire legate către AIB Hub: AT, BE, CH, CZ, DE, DE, EE, FR, FI, HR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Ţări cu sisteme de urmărire legate către AIB Hub: AT, BE, CH, CZ, DE, DE, EE, FR, FI, HR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Transfer conform regulilor EECS.
Ţări cu sisteme de urmărire legate către AIB Hub: AT, BE, CH, CZ, DE, DE, EE, FR, FI, HR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Alte ţări aflate ‚în aceeaşi zonă’ Posibil prin anulare de ex-domeniu
Ţări UE care nu au fost menţionate mai sus Numai consum în propria ţară. Până când Consiliul EKOenergy decide altfel. Această decizie va fi comunicată prin intermediul acestei pagini web. Anularea Garanţiilor de Origine în ţara de origine.
Cambogia, China, India, Indonezia, Japonia, Malaezia, Laos, Filipine, Coreea de Sud, Turcia, Taiwan, Tailanda, Vietnam. Numai consum în propria ţară Rezilierea I-REC
Toate celelalte ţări. Neacceptate ca şi EKOenergy încă. Până când Consiliul EKOenergy va schimba decizia bazându-se pe criteriile enumerate în Capitolul 10.1 al textului `EKOenergy – Reţea şi Etichetă`.

.

Criterii EKOenergy

Pentru informații suplimentare despre criterii de urmărire EKOenergy, vedeți Capitolul 10 al textului „EKOenergy: Rețea și etichetă ecologică”.

.