Članovi

Sporazum između partnera u Ekoenergija mreži je otvoren za potpisivanje od novembra 2012.godine. Od tada ga je potpisalo 42 člana a očekuje se i porast ovog broja u narednim mesecima.

Svi članovi imaju pravo glasa u Odboru EKOenergije. Odluke se donose sa ¾ većinom.

Click here to see on a map where our members are based.