EKOenergija za vašu kompaniju

Kompanije koje posluju na evropskom tržištu mogu da biraju koji će proizvod električne energije kupiti. Evropski zakoni služe kao osnova ovome, te veliki broj organizacija i standard stimulišu kompanije da iskoriste ovu mogućnost izbora kako bi prešle na zelenu električnu energiu. Pogledati primer CDP Technical notes on the Accounting of Scope 2 emissions (CDP tehničke napomene o računovodstvu Scope 2 emisije).

Pored toga, mreža evropskih NVO za zaštitu životne sredine je postigla dogovor o zajedničkoj ekološkoj oznaci za električnu energiju: EKOenergija. EKOenergija je spremna da vam pomogne u komunikaciju vaših potreba za kupovinom električne energije, kao i da vam ukaže na to kako vaša kupovina doprinosi promenama.

Želimo da napomenemo da su potrošači EKOenergije slobodni da komuniciraju o svojoj kupovini. Korisnicima nije potreban ugovor sa EKOenergijom u cilju korišćenja logotipa i imena. Međutim, mreža EKOenergija će razviti kodeks po kome će biti utvrđena pravila korišćenja logotipa. Ukoliko imate nedoumice ili pitanja, kontaktirajte Sekretarijat EKOenergije.