Ugovori o licenci

ekoenergy criteriaDa biste ostvarili pravo na prodaju EKOenergije, molimo Vas da odštampate i potpišete Ugovor o licenci. Takođe, popunite Vaše kontakt podatke i pošaljite nam listu vrsta EKOenergije koje Vaša kompanija želi da prodaje (ovo je appendix 2 Ugovora).

Pošaljite popunjen i potpisan dokument na adresu Sekretarijata EKOenergije. Kada davaoc licence potpiše Ugovor o licenci, dobićete elektronsku kopiju (pdf format) putem Vaše elektronske pošte, i Vaša kompanija će se naći na listi na veb stranici EKOenergije.

Ukoliko želite kopiju Ugovora u papirnoj verziji za Vašu arhivu, pošaljite 2 potpisane i popunjene kopije na adresu Sekretarijata EKOenergije.

Ugovori o licenci na drugim jezicima