Praćenje i garancija porekla

Praćenje električne energije

Električnu energiju je nemoguće pratiti u toku mreže za napajanje. Ovo znači jedno: niko ne može imati garanciju da zaista dobija električnu energiju iz željene elektrane. Međutim, moguće je postaviti ‘računovodstveni sistem’, koji beleži koja kompanija je postavila određenu količinu elektrona na mrežu, i specificira u tom registru kako je ova električna energija proizvedena. Takođe je prilično jednostavno dodati jednu više kolonu u tom registru, koja ukazuje na to kome su dati elektroni pušteni na mrežu. Ovo omogućava potrošačima da sa pravom tvrde da su elektroni na mreži ‘u njihovo ime’.

Garancije porekla

U Evropi su takvi sistemi knjiga i tvrdnji originalno uvedeni kao dobrovoljni sistemi. Krajem 1990. godine, ekološke oznake kao što su Bra Miljöval i Norppaenergia, prve eksperimentišu sa praćenjem. Prvi evropski sistem je bio RECS sistem: Renewable Electricity Certificate System iliti Sistem sertifikata obnovljive električne energije. Uskoro je ovaj sistem dobio i pravni osnov: član 5 Direktive 2001/77/EC od 27.septembra 2001.godine o promociji električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora na unutrašnjem tržištu električne energije koji uvodi sistem Garancije porekla u Evropsku uniju. Ovaj sistem je dalje razrađen članom 15 Direktive 2009/28/EC od 23. aprila 2009.godine o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora.

U principu, direktiva govori da je svim zemljama EU potreban sistem garancije za svaki MWh koji je prodat kao ‘zelena struja’, MWh poreklom iz obnovljivih izvora koji je postavljen na evropsku mrežu. Potrošačke informacije i izbegavanje dvostrukog obračuna je glavni cilj ovog sistema.

Nisu sve zemlje rigorozne u uvođenju Direktive koliko bi trebale. EKOenergija želi da preuzme ulogu u guranju svih zemalja ka usvajanju istih strogih i jasnih pravila.

Rezidualni miks

Ukoliko neki ljudi plate kako bi imali pravo da ‘potražuju’ zelenu vrednost, moramo biti sigurni da je proizvod koji je njihov, skinut sa miksa napajanja. Tu se pojavljuje rezidualni miks: npr. miks napajanja minus praćeni i traženi proizvod električne energije.

Zemlje članice su u sve većem broju svesne ovoga. Dep članica je sada postavio jedinstvenu strukturu za računanje rezidualnog miksa, i sve više zemalja članica uvode zakone kako bi utvrdile koje rezidualne ocene treba koristiti. Ovo je relevantno za informaciju koju dobavljač energije stavlja na račun za struju (Član 3(9) Direktive 2009/72/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 13. Jula 2009. godine u vezi sa zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište struje) kao i za kompanije koje računaju svoj otisak ugljenika (CDP – Projekat obelodanjivanja ugljenika, Greenhouse Gas Protocol – Protokol emisije gasa zelene bašte,…)

Za više informacija o rezidualnom miksu: pogledajte RE-DISS projekat.

Import – export

EKOenergy can originate from another country than the country of consumption (either via import, or via cancellation of Guarantees of Origin in an other country). Chapter 10.2 and 10.3 of the text ‘EKOenergija: Mreža i oznaka’ set criteria for these cases.

For the information of suppliers, we give hereafter an overview of what these criteria mean in practice.

Note that import export is not the rule, rather the exception. Most of the EKOenergy sales are domestic. The EKOenergy criteria also specify that the consumer always has to be informed about the country of origin of EKOenergy.

Origin Where can it be consumed? How
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Transfer according to EECS rules.
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL All other countries Possible via ex-domain cancellation
EU countries not mentioned above Only consumption in own country. Until the EKOenergy Board decides otherwise. This decision will be communicated via this webpage. Cancellation of Guarantees of Origin in country of origin.
Turkey Only consumption in own country. Cancellation of I-REC
All other countries (i.e. not EEA, not CH, not Turkey) Not yet acceptable as EKOenergy. Until the EKOenergy Board decides otherwise based on the criteria listed in Chapter 10.1 of the Text ‘EKOenergija: Mreža i oznaka’

.

Kriterijumi EKOenergije

Za više informacija o kriterijumima praćenja EKOenergije, pogledajte Odeljak 10 dokumenta ‘EKOenergija: Mreža i oznaka’‘.