EKOenergia: sieť a značka

Sieť

EKOenergy je medzinárodná sieť enviromentálnych organizácií. Podporujeme využívanie obnoviteľných zdrojov elektriny.

Naším cieľom je:

  • stimulovať rozvoj obnoviteľných zdrojov energie,
  • prispievať k ochrane prírody,
  • informovať spotrebiteľov o pôvode nimi využívanej energie,
  • mobilizovať pozitívnu energiu tisícov jednotlivcov, skupín a firiem, ktoré zdieľajú našu ambíciu a umožniť im zapojiťsa,
  • spojiť sily so spotrebiteľskými organizáciami, rozvojovými organizáciami, spoločnosťami v odvetví elektrickej energie, agentúrami a mnoho ďaľšími

Ekoznačka

Združenie EKOenergy predstavuje tiež ekoznačku „EKOenergy“. Nie je žiadnym prekvapením, že pod touto značkou sa smie predávať elektrická energia len z obnoviteľných zdrojov. EKOenergy je však viac než len značka pre obnoviteľné zdroje energie. Spĺňa tiež ďalšie podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj stanovené sieťou EKOenergy a časť ceny je investovaná do nových projektov obnoviteľných zdrojov energie.

Značka EKOenergy je jediné označenie elektriny, ktoré bolo zavedené na základe výsledkov medzinárodného konzultačného procesu, ktoré funguje na medzinárodnej úrovni a je celosvetovo uznávané.