Členovia

Dohodu medzi partnermi EKOenergie je možné podpísať od konca novembra 2012. Od vtedy, už 42 organizácii podpísalo túto dohodu a nové prírastky sa očakávajú v nadchádzajúcich mesiacoch.

Všetci členovia majú hlasovacie právo v rade EKOenergie a rozhodnutia sa prijímajú s ¾ väčšinou.

Click here to see on a map where our members are based.