Informácie pre spotrebiteľov

Kde a ako bola vyrobená vaša elektrická energia?

Ak sa rozhodnete zakúpiť EKOenergiu, dozviete sa:

  • v ktorej krajine bola vaša elektrina vyrobená
  • ako bola vaša elektrina vyrobená (napr. či sa jedná o slnečnú energiu, veternú energiu vyrobenú na súši, na mori, ale ide o vodnú energiu, morskú, geotermickú alebo biomasy, …). V prípade zmesí, sa uvedie percento každého typu.

To vám umožní kúpiť si elektrinu z vašej krajiny, alebo kúpiť si „len veternú“ alebo „len slnečnú” energiu, alebo akýkoľvek iný typ elektrickej energie, ktorý si myslíte, že treba podporiť.

A však toto neznamená, že budete mať tieto elektróny u vás doma, ale, že budú súčasťou vašej elektrickej siete. Na získanie dodatočných informácii o tom ako to funguje si prečítajte časť o Potvrdeniach o Pôvode.

Informácie o vplyve uhlíka

© SunEdison

Spotrebitelia EKOenergie dostanú príslušné informácie o tom, čo znamená a neznamená nákup zelenej elektriny.

  • Nákup elektriny z vetra neznamená, že za vaše peniaze bude postavený nový veterný mlyn, ale že časť ceny, ktorú zaplatíte pôjde majiteľovi mlynu aby boli jeho investície (viac) ziskové. Ak si kúpite EKOenergiu, malá časť ceny pôjde aj do investícií, ktoré by sa neuskutočnili bez vašich peňazí.
  • Nákup elektriny z obnoviteľných zdrojov neznamená, že sa svetové emisie oxidu uhličitého automaticky znížia. A však, je všeobecne známe, že kupujúci zelenej elektriny môžu znížiť osobné emisie (a zároveň poukázať na to, že uhlíková stopa tých, ktorí nekupujú zelenú energiu je špinavšia). EKOenergia nebude vyvíjať vlastnú pozíciu ohľadom uhlíkovej stopy, a však bude sledovať výsledky špecialistov v týchto otázkach, najmä v tých čo súvisia s CDP a s Greenhouse Gas Protocol (Protokolom Skleníkových Plynov).

Samozrejme, veríme, že nákup zelenej elektriny je jedným z nástrojov, ktorý nám umožní ukázať výrobcom a politikom, že chceme viac energie z obnoviteľných zdrojov.

Informovať tých, čo nekupujú zelenú elektrinu

EKOenergia bude tiež aktívne podporovať využívanie odpadových zmesí RE-DISS a EPED na všetku elektrinu, ktorá nie je monitorovaná.

Kritéria EKOenergie

Pre viac informácií o kritériách informácií pre spotrebiteľov EKOenergie, si pozrite kapitolu 6 textu „EKOenergia: Sieť a značka“.