Licenčné zmluvy

ekoenergy criteriaAk chcete získať právo na predaj EKOenergie, prosím, vytlačte a podpíšte Licenčnú zmluvu. Taktiež vyplňte formulár s kontaktnými údajmi a pošlite nám zoznam typov EKOenergie, ktoré chce vaša spoločnosť predávať (dodatok č.2 k zmluve).

Vyplnený a podpísaný dokument pošlite na sekretariát EKOenergie. Len čo poskytovateľ podpíše licenčnú zmluvu, dostanete elektronickú kópiu (PDF) na email a vaša spoločnosť bude zaradená na zoznam uvedený na webovej stránke EKOenergie.

V prípade, že si želáte papierovú kópiu radšej ako e-mail s PDF, zašlite 2 vyplnené a podpísané kópie na Sekretariát EKOenergie.

Licenčné zmluvy v iných jazykoch