Environmentálny Fond

Environmentálny Fond

Dobrovoľníci revitalizujú rieku v projekte financovanom z Fondu Fínskej EKOenergie.

Za každú megawatt hodinu predanú ako vodná energia EKOenergie, Environmentálny Fond EKOenergie dostane minimálny príspevok 10 centov (desať euro centov). Peniaze z tohto fondu sú použité na financovanie projektov zaoberajúcich sa revitalizáciou riek.

Financované projekty nebudú riadené EKOenergiou, ktorá radšej podporí už existujúcu dynamiku a pridá sa do už existujúcich iniciatív. Peniaze z environmentálneho fondu môžu byť napríklad použité na spolufinancovanie projektov podporovaných orgánmi.

Projects of 2015

Early 2015, we had collected 52,000 euro in the Environmental Fund. This money originates from the sales of EKOenergy labeled hydropower in 2014, and from some extra donations. Eleven organisations reacted to our Call for Projects. We asked for projects from Northern Europe, as this is where our labeled hydropower has been produced and sold in 2014. An independent jury helped us to select the four most suitable projects. The money will be given to projects in Central Finland (23,000€), South-West Finland (15,000€), South-East Finland (10,000€) and Latvia (4,000€). Click here for more information. We will keep you informed about the implementation of the projects.

Opierame sa o skúsenosti

Myšlienka environmentálneho fondu nie je novinkou. Bola prevzatá zo severských krajín, kde podobné fondy existujú už od začiatku tohto storočia. Vo Fínsku, sa peniaze pochádzajúce z predanej vodnej energie so značkou EKOenergia investujú do budovania rybích priechodov a do obnovenia neresísk sťahovavých rýb. Táto značka Fínskej EKOenergie sa stane súčasťou medzinárodnej EKOenergie koncom roka 2013. Ich skúsenosti pomôžu vytvoriť úspešný projekt pre celú Európu.