Člani

Sporazum med partnerji v mreži EKOenergije, je na voljo za podpis od konca novembra 2012. Od takrat je 42 organizacij podpisalo sporazum in pričakujemo, da se jih bo še več pridružijo v prihodnjih mesecih.

Vsi člani imajo glasovalno pravico v Svetu EKOenergije. Odločitve se sprejemajo s 3/4 večino.

Click here to see on a map where our members are based.