Informiranost potrošnikov

Kje, in kako, je bila vaša električna energija proizvedena?

Dobavitelji morajo potrošnike in potencialne kupce obveščati o izvoru izdelka z oznako EKOenergija, ki ga ponujajo. Te informacije morajo vključevati vsaj:

  • državo izvora
  • način proizvodnje: sončna energija, vetrna energija proizvedena na morju, vetrna energija proizvedena na kopnem, vodna energija , morska energija , geotermalna energija , energija proizvedena z izgorevanjem biomase… Če je elektrika proizvedena iz več obnovljivih virov energije, potem je treba navesti delež vsakega vira.

To omogoča potrošnikom, da se npr. odločijo za nakup električne energije iz lastne države, ali npr., da kupijo »samo sončno« ali »samo vetrno« ali katerokoli drugo električno energijo, katere razvoj bi radi spodbudili.

  To še ne pomeni, da dobi potrošnik to konkretno električno energijo fizično dostavljeno do njegove vtičnice, ampak, da je bila ta elektrika dana v omrežje v njegovem imenu. Ta potrošnik je tako edini, ki si lahko lasti to konkretno električno energijo. Za več informacij o tem si preberite del o sledenju in Potrdilih o izvoru.

Zelena elektrika, podnebne spremembe in obračunavanje ogljika

© SunEdison

EKOenergija pomaga deležnikom pri dobivanju in dajanju pravilnih podatkov o ogljičnem odtisu njihovih nakupov zelene električne energije.

Nakup zelene elektrike avtomatsko še ne pomeni, da bo zaradi tega zgrajena nova okolju prijazna elektrarna. Če potrošnik npr. sklene pogodbo o nakupu elektrike iz vetrnih elektrarn, to še ne pomeni, da se bo iz njegovega denarja financirala izgradnja nove vetrnice. To pomeni, da bo šel del denarja, ki ga potrošnik plača za ceno zelene elektrike, lastnikom vetrne elektrarne in tako naredil njihovo investicijo bolj dobičkonosno.

  Od vsake MWh prodane EKOenergije bo šlo najmanj 0,10 € v Podnebni sklad EKOenergije, iz katerega se bodo zagotavljala finančna vlaganja v trajnostne naložbe, ki se ne bi zgodile brez vašega nakupa.

Kupovanje obnovljive električne energije ne bo avtomatsko zmanjšalo svetovnih izpustov ogljikovega dioksida. Vendar pa je splošno sprejeto, da lahko potrošniki, s preklopom na zeleno, zmanjšajo NJIHOVE osebne emisije (obenem pa ogljični odtis tistih, ki ne kupujejo zelene elektrike postane bolj umazan). Mnogi so mnenja, da si lahko uporabniki zelene elektrike lastijo ničelne izpuste, med tem, ko drugi priporočajo, da se uporabijo številke, temelječe na analizi življenjske dobe elektrarne (torej, da se upošteva emisije, ki so nastale z izgradnjo in vzdrževanjem proizvodne enote). EKOenergija in dobavitelji EKOenergije za osnovo svojih izračunov jemljejo široko sprejeta pravila, še posebej »Okvir 2 Navodil« Protokola o toplogrednih plinih (Greenhouse Gas Protocol).

Informiranje tistih, ki ne kupujejo zelene električne energije

Mreža EKOenergije aktivno podpira uporabo RE-DISS in EPED residual mix figures za vso ne sledljivo električno energijo.

Kriteriji EKOenergije

Za več informacij o kriterijih za informiranje potrošnikov si preberite 6. poglavje besedila EKOenergija: mreža in oznaka.