Okoljski sklad

Okoljski sklad

Prostovoljci pri delu na projektu rečne obnove financiranem iz Okoljskega sklada.

Od vsake prodane MWh hidroenergije se nameni najmanj 0,10 € v Okoljski sklad EKOenergije. Denar iz Okoljskega sklada se porablja za financiranje uresničevanja projektov rečnih obnov.

Financiranih projektov ne upravlja EKOenergija. EKOenergija želi samo podpirati že obstoječe projekte in se pridružiti že obstoječim pobudam. Denar iz okoljskega sklada se lahko porabi tudi npr. za sofinanciranje državnih projektov.

Projects of 2015

Early 2015, we had collected 52,000 euro in the Environmental Fund. This money originates from the sales of EKOenergy labeled hydropower in 2014, and from some extra donations. Eleven organisations reacted to our Call for Projects. We asked for projects from Northern Europe, as this is where our labeled hydropower has been produced and sold in 2014. An independent jury helped us to select the four most suitable projects. The money will be given to projects in Central Finland (23,000€), South-West Finland (15,000€), South-East Finland (10,000€) and Latvia (4,000€). Click here for more information. We will keep you informed about the implementation of the projects.

Iz izkušenj

Zamisel za okoljski sklad ni nova. Kopirali smo jo od nordijskih držav, kjer podobni skladi obstajajo že od začetka stoletja. Na Finskem se je denar iz prodaje hidroenergije z eko oznako vlagal v izgradnjo ribjih stez in v obnovo drstitvenih območij rib selivk. Kliknite tu za seznam projektov, ki so bili financirani iz predhodnikov Okoljskega sklada EKOenergije.