Seznam projektov financiranih iz Okoljskega sklada

Okoljski sklad EKOenergij je starejši od mreže in oznake EKOenergija. Mreža EKOenergija je prevzela že obstoječi sklad finske eko oznake za elektriko, s katerim je upravljalo Finsko združenje za ohranitev narave.

Od leta 2009 se je iz okoljskega sklada namenilo skupaj 564.000 € za naslednje projekte:

 • Projekt Mustionjoki, Finska 150.000€
 • Projekt: “Potočki vodijo v reko”, rečna obnova v Ostrobothniji, Finska 100.000€
 • Populacije rib selivk v Kainuu, Finska 15.000€
 • Losos in postrvi v jezeru Pielinen, Finska 5.000€
 • Raziskovalni program regulacije rek, Finska 150.000€
 • Obnova reke Murronjok, Finska 50.000€
 • Obnova drstitvenih območij na reki Vuoksi, Finska 50.000€
 • Omogočanje selitev jegulj na reki Göta Älv, Švedska 44.000€

Projekt Mustionjoki

Reka Mustionjoki je del porečja Karjaanjoki in se nahaja v okrožju Uusimaa na južni Finski. Dolga je 25 kilometrov in teče od jezera Lohjanjärvi do zaliva Pohjanpitäjälahti. Na reki se nahajajo štiri hidroelektrarne (v krajih Åminnefors, Billnäs, Peltokoski in Mustio), ki onemogočajo ribam selivkam migracije proti toku. Ogrožene sladkovodne školjke bisernice (Margaritifera margaritifera) pa potrebujejo ribe selivke, da prinesejo njihove ličinke nazaj gor po reki.

Poleg tega to je t tudi drstitveno območje za nekatere ogrožene vrste, kot npr. potočni škržek, vodomec idr. Reka Mustionjoki je del območja Natura 2000.

150.000 € iz sklada EKOenergije se je porabilo za izdelavo večplastno primerjalno analizo učinkov različnih ukrepov za izboljšanje stanja sladkovodnih školjk bisernic in populacije lososov. Rezultati analize bodo omogočili nadaljnje korake, med katerimi bo tudi izgradnja ribjih stez.

Več informacij o projektu lahko najdete na www.sll.fi/mustionjoki (v finščini)

EKOenergija je začela tudi kampanjo ozaveščanja potrošnikov o pomenu ribjih stez z reko Mustionjoki. Kliknite tu za več informacij.

Objave:

Projekt “Potočki vodijo v reko”

Illustration_river_restoration_FANC_FinlandProjekt “Puroista syntyy virta” je izboljšal življenjske pogoje lososov v rekah Isojoki-Lapväärtinjoki (v Pohjanmi) in Karvianjoki (v Satakuntni). Projekt je dobil financiranje v višini 100.000 € iz naslova prodaje EKOenergije s strani Nordic Green Energy.

Projekt je vodilo Finsko združenje za ohranitev narave.

Kliknite tu za več informacij o projektu (v finščini in švedščini).

Objave: Zaključno poročilo (pdf v finščini in švedščini).

Populacije rib selivk v Kainuu – Kainuun vaelluskalahanke

kainuun vaelluskalahankeEKOenergija je zagotovila sofinanciranje v višini 15.000 € za izvedbeni program EU ERGF v Kainuu na Finskem.

Internetna stran projekta (v finščini)

Publications:

Losos in postrvi v jezeru Pielinen

pielinen mapŠe pred izgradnjo hidroelektrarn na območju izvajanja projekta je ribolov na losose predstavljal pomemben vir preživetja za okoliško prebivalstvo. Ribolov ob jezovih se je na tem območju prakticiral že od 17. stoletja, ne da bi kakorkoli vplival na drstenje rib. Lososi iz jezera Saimaa so se drstili v rekah Pielisjoki in Koitajoki, lososi iz jezera Pielinen pa v reki Lieksanjoki.

Cilj projekta je obnoviti naravni življenjski cikel lososov na tem območju.

EKOenergija je za omenjeni program EU ERDF v severni Kareliji na Finskem zagotovila sofinanciranje v višini 5.000 €. Celotni proračun programa je bil 432.100€.

Internetna stran projekta (v Finščini)

Raziskovalni program regulacije rek

iijoki_radiotelemetriaEKOenergija je za Raziskovalni program regulacije rek, ki ga je izvajal Finski inštitut za divjad in ribe, zagotovila sofinancirani v višini 150.000 €. Celotni proračun programa je bil 1,4 milijona €. Raziskovalna področja programa so bila:

 • Ribje steze in obnavljanje populacij rib selivk
 • Vplivi rečnih obnov in rabe zemljišč ob rekah na ribje populacije
 • Družbeni, gospodarski in kulturni vidiki obnove populacij rib selivk

Internetna stran projekta (v angleščini)

Objave:

Obnova reke Murronjoki na Finskem

EKOenergija je iz Okoljskega sklada investirala 50.000 € v ponovno naseljevanje velikih postrvi in sladkovodnih rakov v reko Murronjoki v Saarijärvi v osrednji Finski. Denar je bil pridobljen s prodajami EKOenergije iz hidroelektrarn podjetja Vattenfall.

Življenje v in ob reki Murronjoki so močno prizadeli splavarjenje hlodovine, intenzivno gojenje rib, izsekavanje gozda, kmetijstvo in ukrepi poplavne varnosti, poleg tega pa Hidroelektrarni Leuhunkoski in Hietama ovirata selitve postrvi po reki.

Objave: Murronjoen valuma-alueen puroinventointi 2012

Obnova drstitvenih območij na reki Vuoksi na Finskem

Reka Vuoksi teče po severnem delu karelijske ožine iz jezera Saimaa na jugovzhodu Finske v jezero Ladoga na severozahodu Rusije. Reka se izliva v jezero Ladoga po treh rokavih: večjem severnem pri Priozersku (Käkisalmi), manjšem še nekaj kilometrov severneje, in po novem južnem rokavu, po katerem se izliva približno 50 kilometrov bolj jugovzhodno. Slednji rokav je največji in najbolj pretočen.

Na finskem delu Vouksi stojita dve hidroelektrarne: Tainionkoski (62 MW) in Imatra (170 MW), na ruskem delu pa Enso-Vallinkoski (100 MW) in Lesogorsk/Rouhiala (100 MW).

Projekt je bil namenjen obnovi drstitvenih območji postrvi in lipanov med hidroelektrarnama Tainionkoski in Imatra. Skupni proračun projekta je bil 50.000€.

Omogočanje selitev jegulj na reki Göta Älv na Švedskem

lillån news cutEKOenergija je zagotovila 44.000 € (375.000 švedskih kron) za financiranje projektov selitev jegulj po reki Göta Älv. Denar je bil pridobljen s prodajo električne energije iz hidroelektrarn podjetja Vattenfall na Finskem. Izvedbo projekta so nadzorovali oznaka Bra Miljöval in Naturskyddsföreningen, največja okoljska NVO na Švedskem.