Grupi këshillues

Grupi Këshillues mund të japë kontribut në çdo çështje që lidhet me EKOenergy. Grupi këshillues është i informuar në mënyrë aktive në lidhje me rendin e ditës të Bordit. Bordi duhet të përgjigjet brenda 2 muajve ne komentet dhe pyetjet e anëtarëve të Grupit Këshillues.

Anëtaret e grupit këshillues, këshillojnë si ekspert në emer të tyre, por jo në emër të oganizatës apo të punës se ku jane.

 • Esther Bailleul, Renewable energy and communication expert, France
 • Steve Baynes, Student, Canada & Finland
 • Christian Breyer, Professor Solar Energy, Lappeenranta University of Technology, Finland and Germany
 • Costanza Boggiano Pico, former “100% energia verde” label, Italy
 • Jules Chuang, 莊昇勳, Mt.Stonegate Asset Management Ltd, Taiwan.
 • Jean-Francois Fauconnier, CAN Europe
 • Jan Janssen, CO2logic, Belgium
 • Heikki Junes, Ph.D., Finland and Sweden
 • Tomás García, BayWa r.e. Projects España S.L.U., Spain
 • Olga Gerasimenko, Student, Russia and Finland
 • Jorge Gonzalez, Gesternova, Spain
 • Tom Lindberg, ECOHZ, Norway
 • Teemu Kettunen, Independent Energy expert, Finland
 • Sarianna Mankki, 350.org, Finland
 • Jaume Margarit, Asociación de productores de energías renovables (APPA), Spain
 • Erki Milistver, Country director, Nordic Green Energy, Finland
 • Fabiola Nardò, Student, Italy
 • Julia Pösl, Bischoff & Ditze, Germany
 • Pep Puig I Boix, Energy expert, Spain
 • Alexander Quarles, Climate Friendly, Netherlands
 • Stefan Schaa, Energy expert, Projects in Motion, Malta
 • Jenni Vainioranta, The Consumers’ Union of Finland
 • Willem Van den Bossche, BirdLife Europe
 • Michael Weber, South Pole Group, Germany

Bashkangjituni

A doni të na ndihmoni me ekspertizën tuaj ? A doni të ndjekni zhvillimin tonë nga rreshti i parë ? Bashkojuni Grupii Këshillimor. Kontaktoni Sekretariatin për më shumë informacion