Historiku

Parathënie

grid_transmission

Tregu Europian i energjisë elektrike është në zhvillim të shpejt. Liberalizimi, internacionalizimi dhe diferencim të produktit…Ky evolucion i shpejtë ka krijuar mundësi, por edhe shumë huti:

Si funksionon ndrrimi nga një furnizues në tjetrin? Si është e mundëshme të zgjedhësh një produkt të energjisë elektrike nëse të gjithë jemi në të njejtin rrjet koordinativ? Cilet furnizues dhe cfarë produkte duhet të zgjedh? Nëse kam një kartë të gjelbërt, si e afekton ajo emitimin tim personal te CO2?

Sot këto pyetje marrin pergjigje të ndryshme në pjesë të ndryshme të BE-së. Vende të ndryshme kanë tradita të ndryshme dhe mendime të ndryshme publike. Ka edhe dallime të mëdha në shkallën e integrimit në tregun evropian.Ky është problem për konsumatoret e mëdhenjë internacional, si dhe për konsumatoret e vogel lokal. Shumica e konsumatorëve që blejnë energji të gjelber, e bejnë atë pershkak që dëshirojnë të bejnë një ndryshim. Por të bëshë një ndryshim në tregun e madh evropian është e veshtirë, kur konsumatorët marrin sugjerime të ndryshme në shtete të ndryshme.

Deri kohët e fundit , askush nuk ishte i koordinuar qëndrimet e organizatave mjedisore dhe organizatave të konsumatorëve. Por kjo ka ndryshuar tani.

Drejt një qasje evropiane

Në vitin 2010 Bellona Rusi ,Fondi Estonez për Natyrën, Fondi i Lituanez për Mbrojtjen e Natyrës , Shoqata Finlandeze për Mbrojtjen e Natyrës, Ecoserveis dhe AccioNatura nga Spanja, si dhe 100 % Energia Verde dhe REEF nga Italia bashkuan forcat për të zhvilluar një marke EKO ndërkombëtare për energji elektrike.

recs_market_meeting

Në Takimin e Tregut RECS 2012 (RECS Market Meeting, Amsterdam) kemi paraqitur draftin tonë të parë në sektorin e energjisë elektrike. Pjesëmarrësit nga e majta në të djathtë: Mieke Langie (WindMade) , Steven Vanholme (EKOenergy) , Ivan Scrase (RSPB), Jennifer Martin (Green- e), Eero Yrjö-Koskinen (Shoqata Finlandeze për Ruajtjen e Natyrës) dhe Jared Braslawsky (RECs International).

Partnerët që filluan projektin RES – E, krijuan standardin për rrymë elektrikete të riprodhueshme për Evrope.Që nga fillimi, transparenca dhe përfshirja ishin themele të rëndësishme të procesit. RES – E ndjeki procedurën e parashikuar nga Kodi ISEAL per “Praktika të mira për vendosjen e standardeve shoqërore dhe Mjedisore”.Procesi ishte i frymëzuar edhe nga përfshirja e markës Green-e nga Amerika e Veriut

Në mes të Shtatorit 2011 dhe 2012, mbi 400 aktorët e rrjetit janë konsultuar, nga të gjitha grupet e interesit : Prodhues,furnizues,konsumatore,OJQ mjedisore dhe autoritete të ndryshme.

Gjatë verës së vitit 2012, sekretariati i projektit RES-E  përpiluan të gjitha reagimet, sugjerimet dhe komentet në një tekst “Terms of Reference” (“Kushtet e Referimit”). Nga Shtatori në Nëntor 2012 ka organizuar konsultim publik për at tekst. Pas perfundimit të konsultimit publik, organizatat mjedisore të involvuara vendosën të krijojne rrjetin e EKOenegjise, duke krijuar grupin këshillues për të komentuar në planet për rrjetin. Ne 23 Shkurt 2013 bordi i EKOenergjise aprovoj tekstin “‘EKOenergy – Network and label’ (EKOenergjia – Rrjeti dhe Marka).

Implementation

2013:  EKOenergy was launched, the Secretariat was set up to manage and promote the label and a team of international trainees and volunteers was hired. There is a good chance that our multilingual team speaks your language! We started by focusing on Finland, Spain, Italy and Latvia.

  See our annual report 2013

2014: We were active on many fronts. The EKOenergy Network expanded to include Germany, France and Poland. We arrived on social media and joined the Global 100% Renewable Energy campaign. We donated the first income of our Climate Fund to a solar project in Tanzania and to river restoration projects in Finland.

  See our annual report 2014

2015: The number of new members and licensees grew. We established a cooperation with two Asian NGOs and one Taiwanese seller. We started many new and promising projects, such as a project focusing on green electricity sales in Russia.

  See our annual report 2015

2016: The EU funded project, named LIFE, which focuses on freshwater restoration in Finland began. We had a successful campaign with Protect Our Winters Finland and another one with breweries in Spain and Italy.

See our annual report 2016

2017: EKOenergy continued to make progress on many fronts. We set up campaigns in many countries, we financed more climate projects and river restoration projects than ever before, we grew approximately 50-60% in all markets where we are active and we entered several new markets.

  See our annual report 2017